Skogsskötselserien

Vill du fördjupa dig i skogsskötsel? Skogsskötselserien på Skogsstyrelsens webbplats innehåller böcker i pdf-format där den aktuella kunskapen om olika skötselåtgärder finns samlad.
Bild: Mats Hannerz
Senast korrigerad: 2022-07-05
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)