Hjälpplantering

Hjälpplantering kan bli nödvändigt om föryngringen är för gles eller luckig för att nå upp till skogsvårdslagens krav. Det är en dyr åtgärd, men den kan löna sig i det långa loppet.
Hjälpplantera i luckorna, gärna med stora plantor
Bild: Stefan Örtenblad/SKOGENbild

En plantering eller självföryngring som misslyckats kan behöva hjälpplanteras. Hjälpplantering är ingen önskvärd åtgärd, utan ett dyrt sätt att få upp ny skog, och de hjälpplanterade plantorna halkar ofta efter i tillväxt. Men det kan vara nödvändigt att hjälpplantera för att försäkra dig om en fin, framtida skog och för att uppfylla skogsvårdslagen.

Hjälpplantera tidigt

Det viktigaste för att lyckas med hjälpplanteringen är att göra den så tidigt som möjligt. Om du har planterat på våren är det bra att göra en första koll av återväxten redan efter första sommaren. Handlar det om en självföryngring är det lämpligt att kontrollera återväxten 3-4 år efter avverkning. Den bästa tiden på året att hjälpplantera är på våren innan gräset börjat växa, men det går också att göra det på hösten. Bättre att det blir gjort i tid, för då är chansen större att plantorna hänger med de övriga plantorna.

Så här gör du

  • Markbered med hacka och plantera stora, fleråriga plantor. På grund av vegetationskonkurrens är stora täckrotsplantor, barrotsplantor eller plugg-plus-plantor är oftast det enda alternativet om inte hjälpplanteringen sätts in tidigt, redan första året i södra Sverige. I norra Sverige har du längre tid på dig.
  • Hjälpplantera inte i små luckor i jämna föryngringar. Om hjälpplanteringen sätts in två år eller senare så bör de sammanhängande områdena rymma 50–100 plantor.
  • I stället för hjälpplantering kan du utnyttja naturligt föryngrade lövplantor.
  • Undvik trädslag som lätt skadas av vilt. Tall- och lärkplantor bör därför inte användas till hjälpplantering i granföryngringar.

Plantering av självföryngrade plantor

En alternativ metod är att flytta självföryngrade plantor. Men det kräver att man har gott om tid, och det är stor risk att flytten inte lyckas. Det betyder också att man går miste om de förädlingsvinster man kan få med köpta plantor.

självföryngrade granplantor. Foto Mats Hannerz.

Gräva upp självföryngrade granplantor kan vara ett alternativ för hjälpplantering. Foto: Mats Hannerz.

Gräv upp fina plantor från partier där föryngringen är tät eller från en vägslänt, och sätt ut i luckor i föryngringen. Se till att få med tillräckligt mycket jord och låt aldrig plantorna torka under omplanteringen. Plantorna bör inte vara för stora - då blir rotklumpen orimligt tung att transportera och du riskerar att få med för lite av rotsystemet. Tänk på att plantor som vuxit i täta föryngringar eller i ett bestånd kan få en ljuschock när det sätts ut på hygget. Utnyttja plantor som stått fritt och har en tät barrmassa.

Senast korrigerad: 2023-11-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)