Sköta barrskog

Gallra

Varför och hur ska du gallra? Vad händer med skogen, vad kostar det, och hur visar du hänsyn?