Plantering

Plantering är den vanligaste och mest säkra metoden för återbeskogning.
Bild: Mats Hannerz

Vid plantering kan föryngringen få ett försprång så att den växer ifrån konkurrerande vegetation. Jämfört med sådd och naturlig föryngring är plantering mindre känslig för klimatläge och väderlek.

Planteringen kan kombineras med skärm eller fröträd, och användas som komplement till sådd och självföryngring.

Plantering, liksom sådd, ger möjlighet att ändra sammansättning på den nya skogen. Det är inte säkert att den gamla skogen var den bästa från tillväxtsynpunkt. Plantor från fröplantager eller förflyttade provenienser kan vara härdigare, växa snabbare eller ha andra önskvärda egenskaper.

Se till att ha rätt utrustning

Här ser du exempel på utrustning du bör ha tillgång till.

Utrustning vid plantering. Illustration Anna Marconi.

Planteringsutrustning. Illustration Anna Marconi.

  1. Planteringsrör för täckrotsplantor. Se till att spetsen är vass och sluter tätt. Det går också att justera hur djupt röret når genom att flytta på klacken. Röret bör normalt vara inställt för djupplantering.
  2. Planteringsborr för barrotsplantor och omskolade pluggplantor.
  3. Bärsele, som finns i många olika utformningar. Det blir tungt att bära plantor en hel dag, se till att selen är rätt inställd.
  4. Snitsel är bra för att markera var du har planterat.
  5. Viktigast av allt - plantorna.
  6. Planteringshacka, flåhacka, för barrotsplantor.
  7. Vattenkanna eller annan utrustning så att plantorna kan vattnas vid behov.

Var ska plantan sitta?

Grundregeln är att sätta plantan djupt, högt upp i torvan och långt från annan vegetation. Avståndet till obearbetad mark ska vara minst 2 dm. På normal, frisk mark - plantera högt upp i torvan. På torra marker med risk för torka - plantera längre ned.

I verktyget Sätt plantan rätt anger du risken för torka, markfuktighet och jordens textur (hur grov den är). Verktyget ger tips om bästa planteringspunkt i markberedningsspåret.

planteringspunkter_per-anders_nilsson_1073x675px.jpeg

Optimala och bra planteringspunkter på en frisk, normalgrov moränmark. Illustration: Per-Anders Nilsson.

Senast korrigerad: 2023-02-20
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Bengt · 2022-03-21
Kolla Skogspodden på Youtube
Svar från Skogskunskap · 2022-03-21

Hej Bengt, Ja, det finns mycket tänkvärt att hämta i Skogspodden, http://www.skogspodden.se

/ Hälsningar Skogskunskap

Carl Johansson · 2021-01-04
Hej. Jag har nyligen avverkat ett bestånd om 3,5 hektar med gran och tall. Ytan ska planteras efter något års hyggesvila. Jag överväger att plantera 50/50 tall och gran. Men hur är lämpligt att göra detta? Blanda tall och gran genom att sätta varannan planta? Dela upp ytan i två delar, en för gran och en för tall, eller flera mindre renodlade ytor?
Svar från Skogskunskap · 2021-01-04
Hej Carl, Spännande att du vill prova blandskog. På 3,5 hektar gissar jag att det finns partier som är torrare respektive friskare där tall och gran kan planteras på de delar där de passar bäst. Om marken är en typisk "mellanbonitet" där både tall och gran passar kan man också mixa trädslagen och sedan välja med röjsågen eller i gallringar vilka träd man vill satsa på. Strävar man efter att behålla en blandning av tall och gran blandade som enskilda stammar är det ofta en utmaning, då är det lättare att fördela trädslagen på olika delar av beståndet. Se gärna filmen Tall, gran eller både och? som kan ge lite inspiration: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/blandskog/filmer-om-blandskog/ Hälsningar Skogskunskap