Plantering

Plantering är den vanligaste och mest säkra metoden för återbeskogning.
Bild: Mats Hannerz

Vid plantering kan föryngringen få ett försprång så att den växer ifrån konkurrerande vegetation. Jämfört med sådd och naturlig föryngring är plantering mindre känslig för klimatläge och väderlek.

Planteringen kan kombineras med skärm eller fröträd, och användas som komplement till sådd och självföryngring.

Plantering, liksom sådd, ger möjlighet att ändra sammansättning på den nya skogen. Det är inte säkert att den gamla skogen var den bästa från tillväxtsynpunkt. Plantor från fröplantager eller förflyttade provenienser kan vara härdigare, växa snabbare eller ha andra önskvärda egenskaper.

Se till att ha rätt utrustning

Här ser du exempel på utrustning du bör ha tillgång till.

Utrustning vid plantering. Illustration Anna Marconi.

Planteringsutrustning. Illustration Anna Marconi.

  1. Planteringsrör för täckrotsplantor. Se till att spetsen är vass och sluter tätt. Det går också att justera hur djupt röret når genom att flytta på klacken. Röret bör normalt vara inställt för djupplantering.
  2. Planteringsborr för barrotsplantor och omskolade pluggplantor.
  3. Bärsele, som finns i många olika utformningar. Det blir tungt att bära plantor en hel dag, se till att selen är rätt inställd.
  4. Snitsel är bra för att markera var du har planterat.
  5. Viktigast av allt - plantorna.
  6. Planteringshacka, flåhacka, för barrotsplantor.
  7. Vattenkanna eller annan utrustning så att plantorna kan vattnas vid behov.
Senast korrigerad: 2017-04-19
Plantor
Föryngring

Kommentarer (0 st)