Genetisk variation

Genetisk variation är en inbyggd försäkring för att en art ska kunna överleva förändringar. Den genetiska variationen bland våra skogsträd är mycket hög och det utnyttjas av skogsträdsförädlingen.
I den lilla kotten ryms mängder med genetisk information och variation
Bild: Mats Hannerz

Det är stor skillnad mellan en tax och en schäfer, trots att de tillhör samma art. Så är det också med våra skogsträd. Det finns rakare träd, och träd som växer snabbare än andra. En del börjar växa tidigt på våren, andra lite senare, trots att de växer alldeles bredvid varandra.

Förädlad och oförädlad gran. Illustration Skogforsk.

Förädlade och oförädlade granar, illustration Skogforsk.

En del träd klarar sig bättre mot skador, eller har annorlunda fiberegenskaper. Många egenskaper är viktiga nu. Det kan också finnas trädegenskaper som vi inte känner idag, men som kan bli viktiga i framtiden.

Den genetiska variationen är en inbyggd försäkring för artens fortlevnad. Ändras miljön, kan det åtminstone finnas några individer som klarar sig och kan föra artens gener vidare. En art helt utan genetisk variation lever mycket farligt - även små miljöförändringar kna slå ut alla individer.

Den genetiska variationen beror på gamla "felkopieringar" i arvsmassan, s.k. mutationer. En tall har 15–20 000 fungerande gener som styr trädets alla livsprocesser, från grodd till död. Genom årmiljonerna har det utvecklats lite olika varianter av varje gen.

Förädling är genbevarande

För skogsträdsförädlarna är det viktigt att förvalta den genetiska variationen. Den är själva grunden för en uthållig förädling. I det svenska förädlingsprogrammet bevaras den genetiska variationen både i förädlingspopulationerna och i de olika plantmaterial som planteras i skogen.

Senast korrigerad: 2023-05-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)