Göra upp affären

Tänk igenom vad du vill ha utfört innan du beställer skogsvårdstjänsten. Har får du en checklista.
Överens!
Bild: Johan Heurgren

Ju mer du har tänkt igenom, desto bättre förhandlare kan du vara. Ta kontakt med några olika utförare, till exempel dina lokala virkesköpare, skogsägareföreningen, plantsäljaren eller en skogsvårdsentreprenör för att kunna jämföra kostnader och vad som ingår i tjänsten.

Tala om vad du vill ha utfört:

 • Totalentreprenad (det vill säga en färdig föryngring från markberedning till uppföljning efter plantering) eller delar av arbetet.
 • Antal hektar och plantor per hektar.
 • Markberedningsmetod.
 • Önskad planttyp.
 • Särskild hänsyn till miljön (entreprenören ska förstås alltid visa grundläggande hänsyn till kultur- och naturmiljön).
 • När jobbet ska göras.

Diskutera vad utföraren kan erbjuda:

 • Garantier om föryngringen inte lyckas?
 • Uppföljning av resultatet?
 • Kvalitet på utförare och arbete? Har plantörerna utbildning och erfarenhet?
 • Vilket plantmaterial erbjuds? Är det lämplig proveniens och planttyp?
 • Förberedelser som uppsnitsling av objektet och ytor som inte ska planteras, iordningsställande av p-plats och rastkoja, lämplig plantförvaring, vattentillgång för plantorna m.m.?
 • Vem lagar sönderkörda vägar, stigar och bäckar?
 • Ingår behandling mot snytbaggeskador?
 • Vem tar hand om skräpet (plantkartonger m.m.) och eventuella returkassetter?
Senast korrigerad: 2023-05-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)