Filmer om föryngring

Här har vi samlat instruktions- och inspirationsfilmer om plantering, naturlig föryngring och förädling.

Naturlig föryngring med tall. Från urvalet av mark och fröträd, via föryngring, röjning och gallring till det slutliga beståndet. Forskarna Christer Karlsson och Rikard Jakobsson möter två skogsägare i Småland som jobbar med naturlig föryngring med tall. En film för Skogskunskap. 28:37 minuter.

PLANTERA RÄTT. Planteringen lägger grunden till ett lönsamt och hållbart brukande av skogen. Den här filmen instruerar till rätt teknik och metoder för effektiv plantering. Filmen finns sedan 2019 gratis på Youtube men kan också beställas på DVD. Det finns också versioner på engelska, estniska, polska, lettiska och litauiska. , 26:07 min.

Klipp från filmen Plantera Rätt

RÄTT KLÄDD FÖR PLANTERINGEN. Se till att vara både bekvämt och rejält klädd för planteringsarbetet. Glöm inte handskarna! Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk. 1:02 min.

MARKBEREDNING FÖR PLANTERING. Markberedning skapar en bättre startmiljö för plantan, och den skyddar mot vegetation och snytbaggeskador. I filmen visas några vanliga markberedningsmetoder. Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk. 1:02 min.

RÄTT PLANTERINGSPUNKT. Det är viktigt att sätta plantan på rätt plats. Filmen ger tips om bra planteringspunkter. Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk. 2:16 min.

PLANTERING AV TÄCKROTSPLANTOR. Filmen visar man planterar täckrotsplantor. Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk. 3:28 min.

PLANTERING AV BARROTSPLANTOR. Filmen visar hur man planterar barrotsplantor. Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk. 4:12 min.

KONTROLLERA OCH STÄDA EFTER PLANTERINGEN. Se till att hygget är städat efter planteringen. Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk. 1:48 min.

Andra filmer om plantering och förädling

PLANTVAL, ett verktyg som hjälper dig att välja rätt plantmaterial. Introduktionsfilm, 2 min. Textad.

Plantval gran: en kortfilm om förädlad gran och hur Plantval kan användas för att hitta rätt plantage till rätt plats. Ett utdrag ur en film för Skogsstyrelsen. 2:57 min.

PLANTERING. En film från projektet Kraftsamling Skog. 5:45 min.

SKOGSTRÄDSFÖRÄDLING. En film om skogsträdsförädling från projektet Kraftsamling Skog. 6:08 min.

BRÖLLOP I SKOGEN. En film från 1996 för dig som vill veta mer om skogsträdsförädling och genetik. 22:20 min.

Senast korrigerad: 2022-01-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)