Filmer om föryngring

Här har vi samlat instruktions- och inspirationsfilmer om plantering och förädling.
Filmer om plantering och förädling

Rätt klädd för planteringen (1:02 min)

Se till att vara både bekvämt och rejält klädd för planteringsarbetet. Glöm inte handskarna! Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk

Markberedning för plantering (2:10 min)

Markberedning skapar en bättre startmiljö för plantan, och den skyddar mot vegetation och snytbaggeskador. I filmen visas några vanliga markberedningsmetoder. Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk

Rätt planteringspunkt (2:16 min)

Det är viktigt att sätta plantan på rätt plats. Filmen ger tips om bra planteringspunkter. Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk

Plantering av täckrotsplantor (3:28 min)

Filmen visar man planterar täckrotsplantor. Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk

Plantering av barrotsplantor (4:12 min)

Filmen visar hur man planterar barrotsplantor. Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk

Kontrollera och städa efter planteringen (1:48 min)

Kontrollera planteringsresultatet med cirkelprovytor. Se till att hygget är städat efter planteringen. Ett utdrag ur instruktionsfilmen Plantera rätt som kan beställas från Skogforsk

Plantering (5:45 min)

En film från projektet Kraftsamling Skog.

Skogsträdsförädling (6:08 min)

En film om skogsträdsförädling från projektet Kraftsamling Skog.

Bröllop i skogen (22:20)

En film från 1996 för dig som vill veta mer om skogsträdsförädling och genetik.

Örlander om förädling (0:55 min)

Göran Örlander, professor och skogsskötselexpert, berättar om skogsträdsförädling.

Senast korrigerad: 2016-09-13

Kommentarer (0 st)