Kapning

Kapning av träd innebär risker för kast, att sågen nyper fast eller att stammen slår upp. Om stammen ligger i spänn krävs särskild omsorg och teknik.
Kapning, ett klipp ur filmen Avverkning med motorsåg

Här hittar du fler instruktionsfilmer om motorsågsarbete.

Arbetsteknik vid normal kapning

  • Fäst mätbandet i stamändan.
  • Kvista till första kapstället
  • Mät av och gör märken över och under. Kapa inte nu!
  • Kvista till nästa kapställe.
  • Mät av, gör märken och kvista tills stammen är klar.
  • Kapa toppen
  • Vänd stammen och kvista undersidan, om inte hela trädet kvistats på en gång.
  • Väg och/eller rulla stammen så att hopdragningsarbetet underlättas.
  • Nu kapas stammen. Alternativt kan kapning ske i samband med kvistning av undersidan.
  • Är trädet grovt eller långt kan det vara nödvändigt att kapa en eller två stockar i början.

Om man inte vet om och hur stammen spänner

Såga uppifrån och ge akt på om det börjar klämma mot svärdet. Drag i så fall snabbt ur svärdet och såga nerifrån om det går att komma åt. Öppna annars upp sågskäret genom att såga nya skär i kanten på första skäret så att stammen kan böja ner utan att svärdet fastnar.

Om stammen spänner nedåt

Stammen spänner nedåt

Stammen har tryck (risk att klämma svärdet) på ovansidan. Såga ner svärdet i våg till 1/3 eller tills det börjar nypa. Såga därefter med svärdet i våg underifrån.

Om stammen spänner uppåt

Stammen spänner uppåt

Stammen har tryck på undersidan. Såga underifrån till en tredjedel eller tils det börjar nypa med svärdet i våg. Såga sedan ovanifrån med svärdet i våg.

Senast korrigerad: 2023-01-17
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)