Säkerhet och utrustning

Risken för olycksfall är stor i det självverksamma skogsbruket. Med kunskap, teknik och rätt utrustning kan olycksriskerna minskas. Motorsågskörkortet ger dig en bra grund.
Bild: Mats Hannerz

Varje år omkommer 5–10 personer vid skogsarbete, och många skadas. I det självverksamma privatskogsbruket är risken för olycksfall särskilt stor. Samtidigt ger eget arbete i skogen nyttig fysisk träning och mental tillfredsställelse, men det krävs att säkerheten sätts i första rummet.

Risken för riktigt allvarliga olycksfall är störst vid trädfällning, men olyckor kan ske vid i stort sett alla typer av arbeten i skogen. Den vanligaste orsaken till en olycka är att man ramlar eller halkar.

Den höga olycksrisken vid småskaligt skogsbruk beror ofta på att skogsägare:

 • är ovana och har bristande kunskap
 • utför svåra och krävande arbetsuppgifter som trädfällning, nedtagning av fastfällda träd, uppröjning av stormfällda träd och körning i svår terräng
 • använder maskiner, redskap och metoder med stora risker för olycksfall.

Om skogsägaren arbetar ensam i skogen ökar också risken att han eller hon får vänta längre på räddning om olyckan är framme.

Förhindra olyckor genom att:

 • skaffa nödvändig kunskap om de vanligaste riskerna och om säkra arbetsmetoder, till exempel genom handledningar eller kurser (Säker Skog utfärdar motorsågs- och röjsågskörkort)
 • tänka på risken för olycksfall vid val av teknik och vilka arbetsuppgifter du ska prioritera
 • använda godkänd personlig skyddsutrustning vid arbete med motorsåg
 • se till att utrustningen är väl servad och att skyddsanordningarna fungerar.
 • jobba tillsammans i skogen, men håll säkerhetsavstånden. Samarbete ger större trivsel och kan underlätta arbetet, men framför allt påskynda räddning
 • avsluta arbetet innan du blir alltför trött och får sämre omdöme. Stress är en annan riskfaktor.

Förbättra arbetsmiljön genom att:

 • lära dig en ergonomiskt riktig och säker arbetsteknik
 • angripa "källan" till problemen, till exempel minska bullret och förbättra arbetsställningen
 • använda funktionella kläder och verktyg
 • växla mellan olika arbeten och arbeta endast korta stunder i dålig arbetsmiljö.

Den del av Arbetsmiljölagen som behandlar tekniska anordningar och skyddsutrustning gäller även dig som skogsägare.

Men kom ihåg:

Egen omtanke är bästa skydd!

Personlig utrustning vid motorsågsarbete

Personlig skyddsutrustning vid motorsågsarbete, Rose-Marie RytterArbete med motorsåg innebär stora risker. För att förhindra olycksfall finns föreskrifter om vilken skyddsutrustning som ska användas och vilka säkerhetsfunktioner som ska finnas på motorsågen.Se över din skyddsutrustning med jämna mellanrum. Ersätt den med ny eller reparera vid behov. Den här skyddsutrustningen är föreskriven enligt lag:

 • En skyddshjälm med hörselskydd och ögonskydd (visir) skyddar mot nedfallande grenar samt mot regn och snö. Visiret skyddar dina ögon mot träsplitter och spån. Du undviker även slag av grenar och buskar. Hörselskydd gör att ljudnivån från motorsågen hamnar under 80 decibel så att du undviker hörselnedsättning.
 • Sågskyddsbyxor förhindrar sågskador på benen från motorsågskedjan om du skulle råka komma åt kedjan. Byxorna håller dig också varm och torr. Skyddet består av flera lager med starka fibrer som stoppar kedjan innan den når in till huden. Det är viktigt att skyddsbyxorna tvättas och sköts enligt anvisningar för att skydda effektivt. En smutsig eller felaktigt lagad skyddsbyxa ger ett otillräckligt skydd.
 • Använd skyddshandskar. Vanliga arbetshandskar räcker normalt, men det finns även speciella handskar med visst sågskydd på ovansidan.
 • En varselklassad blus i signalfärg som syns både i mörker och på dagen. Varselkläderna ska uppfylla standarden SS EN471. 
 • På fötterna ska du ha speciella sågskydsskor (stövlar eller kängor) med sågskydd och ståltåhätta. Sulan ska ha bra grepp för att minska halkrisken.
 • Första förband ska vara lätt tillgängligt.

För att kunna kalla på hjälp ska mobiltelefonen eller annan kommunikationsutrustning ligga i bröstfickan så att du snabbt kommer åt den. Inte i ryggsäcken!

Motorsågens utrustning

Motorsågen ska vara utrustad med: 

Motorsågens utrustning

Många olyckor sker på grund av att sågen kastar:

 • Såga aldrig med svärdspetsen. Kedjan hugger då lätt fast och kan kasta. Eftersom kedjan är oskyddad och har en hastighet av ca 20 m/sekund kan du skada dig allvarligt. Risken är speciellt stor när kedjan oavsiktligt kommer åt grenar och du inte är förberedd.
 • När ett träd faller är det lätt att glömma att kedjan kan vara i rörelse. Tänk på det så att du inte sågar dig i benen.
 • Olyckor kan också ske när man halkar eller snavar medan kedjan är igång. Släpp då inte något av handtagen förrän kedjan stannat. Ta gärna för vana att lägga i kedjebromsen vid start och längre förflyttningar.

Instruktionsfilmer för säkrare skogsarbete

filmsidan hittar du fler filmer om de olika momenten i motorsågsarbetet.

SKYDDSUTRUSTNING VID MOTORSÅGSARBETE. Ett utdrag ur filmen Avverkning med motorsåg. 1:15 min.

FÄLLNING AV PROBLEMTRÄD. Ett utdrag ur filmen Avverkning med motorsåg. 2:01 min.

MOTORSÅGSARBETE I STORMFÄLLD SKOG. Var försiktig i stormfälld skog, och arbeta aldrig ensam. Här får du tips. 9 min.

Filmserie om säkerhet i skogen

Skogforsk och norska Skogkurs har tagit fram en serie filmer som belyser säkerhet i skogen och hur olyckor kan undvikas. Filmerna riktar sig i första hand till entreprenörer, men även den enskilde skogsägaren behöver ständigt ha ett säkerhetstänk. Det handlar både om att skydda sig själv och andra.

Här hittar du filmerna Säker i skogen.

Säker_i_skogen_filmklipp_1200x675px.jpeg

Senast korrigerad: 2024-01-08
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)