Mer om gallring

Vill du veta mer om gallring än det som står i Skogskunskap? Se hur andra beskriver gallring, eller titta på en instruktionsfilm? Här har vi samlat några guldkorn för den vetgirige.
Få se, hur funkade gallringsmallen?
Bild: Mats Hannerz

Fördjupa dig

  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gett ut en webb-bok om skötsel av gran:
    Kapitlet gallring

Kunskapsbanken

Skogforsks Kunskapsbank finns artiklar och rapporter från "allt" som Skogforsk publicerat. Sök på lämpligt ord, till exempel "gallra" eller "skördare" så hittar du populära beskrivningar av forskningsresultat, gamla Resultatnummer, Redogörelser eller filmer och nyheter.

Tillståndet i skogen

Filmer om gallring

Klipp från filmer om motorsågsarbete finns i Skogskunskap.

Gallringsinstruktioner och foldrar från praktiken

Diskutera gallring med andra

Senast korrigerad: 2021-09-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)