Kvistning

När du kvistar och kapar dina träd är det viktigit att du använder dig av en bra teknik som minskar riskerna och ger en bra avlastning för ryggen.
Kvistning, ett klipp ur filmen Avverkning med motorsåg

Här hittar du fler instruktionsfilmer om motorsågsarbete.

Arbetstekniken som beskrivs nedan är en grundprincip som fungerar när stammen ligger på bra arbetshöjd (knähöjd) och träden har grenar av måttlig storlek i varv. Ofta får man lov att improvisera när grenar "fattas" eller är så tunga att de kräver sågning ovanifrån för att svärdet inte ska klämmas fast. Det viktiga då är att försöka avlasta sågen mot stam eller ben, och att ha god kontroll. För att lyckas med kvistningen är det viktigt att hålla mycket löst i bågen så att det går snabbt att växla mellan olika grepp.

Så här kvistar du översidan

Kvistning, steg för steg.

 1. Stå med vänster ben framme vid första grenvarvet. Stöd sågkroppen mot stammen. Tryck ner gashandtaget och såga med skjutande kedja. 
 2. Vik ner sågen sågen över stammen och låt svärdet vila på stammen. Stöd gashandtaget mot höger ben eller mellan benen. Såga med skjutande kedja. 
 3. Vänd upp sågen. Stöd den mot stammen och vänster eller höger ben. Såga med dragande kedja. 
 4. För sågen framåt. Stöd den mot stammen och höger eller vänster ben. Såga med skjutande kedja. 
 5. Vik sågen åt höger. Gasa med tummen. Såga med skjutande kedja. 
 6. Vänd upp sågen. Stöd sågen mot stammen. Såga med dragande kedja. Flytta fram till nästa grenvarv. 

En enklare metod, eller när det är för långt mellan grenvarven, är att gå över till andra sidan med svärdet efter steg 3, och sedan börja om med steg 1. Det ger sämre flyt och effektivitet men är lättare att lära.

Kvistning av stammens undersida

Kvistning av stammens undersida

Kvista hela trädet på en gång. Fatta med vänster hand långt ner på bågen. Gör ett svep längs stammens undersida för varje 1,5 meter du kvistar framåt. Stöd högerarmen med benet.

Vänd upp den okvistade sidan. Gå framåt längs stammen och kvista med skjutande kedja.

Vänd upp den okvistade sidan. Gå bakåt och kvista med dragande kedja.

Kvistning – risker för kast

Kvistning risk för kast

När du kvistar finns det risk att motorsågen kastar. Var särskilt försiktig så att inte sågen kastar då svärdspetsen är nära en stockända (1) eller en annan kvist (2).

Tänk på vid kvistning:

 • Flytta fötterna när svärdet är på andra sidan stammen och stå stadigt (brett).
 • Avlasta sågen mot stammen vid förflyttning
 • Håll tummen under bågen.
 • Arbeta nära sågen.
 • Ge fullt gaspådrag när du sätter kedjan mot kvisten.
 • Såga aldrig med svärdspetsen.

Arbetsbänkar vid manuell huggning


Det är viktigt både för ergonomin och säkerheten att arbetet utförs i rätt arbetshöjd.

Gallringsrullen

GallringsrullenGallringsrullen är ett redskap som ger rätt arbetshöjd och underlättar brosslingen (förflyttningen av virket). Den klarar upp till 15 cm grova träd.

Så här jobbar du med gallringsrullen:

 • Fäll träden över rullen, kvista och märk upp kapställen
 • Rulla och dra trädet med rotändan först. Stammen rullar lättare om du trycker den nedåt
 • Kapa när biten ligger på högen.

Andra stammar

Andra stammar kan också fungera bra som arbetsbänkar. Kvistade men okapade stammar (gärna apterade men med uppskjuten kapning) kan ge en bra arbetshöjd och också hjälpa till när virke ska "vägas" på plats.

 

Senast korrigerad: 2023-01-17
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)