Filmer om avverkning och beståndsvård

Här har vi samlat instruktionsfilmer om avverkning med motorsåg, dikesrensning och gödsling.
Filmer om avverkning och beståndsvård

Avverkning med motorsåg (10:05 min)

Filmen är framtagen av Skogforsk 2005. Observera att nya regler för skyddsutrustning (varselkläder med mera) har tillkommit sedan dess. Fler filmer finns på Skogforsks Youtube-kanal.  

Skyddsutrustning vid motorsågsarbete (1:15 min)

Ett utdrag ur filmen Avverkning med motorsåg.

Fällning (1:03 min)

Ett utdrag ur filmen Avverkning med motorsåg.

Kvistning (1:09 min)

Ett utdrag ur filmen Avverkning med motorsåg.

Kapning (0:51 min)

Ett utdrag ur filmen Avverkning med motorsåg.

Fastfällning (2:34 min)

Ett hängande träd är en dödsfälla. 

Fällning av problemträd (2:01 min)

Motorsågsarbete i stormskog (9 min) 

Dikesrensa, del 1 (10:12 min)

En film om dikesrensning och skyddsdikning i praktiken från projektet Kraftsamling Skog, del 1.

Dikesrensa, del 2 (5:03 min)

En film om dikesrensning och skyddsdikning i praktiken från projektet Kraftsamling Skog, del 2.

Gödsling (5:12 min)

En film om fastmarksgödsling på skogsmark från projektet Kraftsamling Skog.

Senast korrigerad: 2017-10-13
Gallring
Avverkning

Kommentarer (0 st)