Filmer om avverkning och beståndsvård

Här har vi samlat instruktionsfilmer om avverkning med motorsåg, dikesrensning och gödsling.

AVVERKNING MED MOTORSÅG. Filmen är framtagen av Skogforsk 2005. Observera att nya regler för skyddsutrustning (varselkläder med mera) har tillkommit sedan dess. Fler filmer finns på Skogforsks Youtube-kanal 10:05 min.

SKYDDSUTRUSTNING VID MOTORSÅGSARBETE. Ett utdrag ur filmen Avverkning med motorsåg. 1:15 min.

FÄLLNING. Ett utdrag ur filmen Avverkning med motorsåg. 1:03 min.

KVISTNING. Ett utdrag ur filmen Avverkning med motorsåg. 1:09 min.

KAPNING. Ett utdrag ur filmen Avverkning med motorsåg. 0:51 min.

FASTFÄLLNING. Ett hängande träd är en dödsfälla. 2:34 min.

FÄLLNING AV PROBLEMTRÄD. 2:01 min.

MOTORSÅGSARBETE I STORMSKOG. 9 min. 

DIKESRENSA, DEL 1. En film om dikesrensning och skyddsdikning i praktiken från projektet Kraftsamling Skog, del 1. 10:12 min.

DIKESRENSA, DEL 2. En film om dikesrensning och skyddsdikning i praktiken från projektet Kraftsamling Skog, del 2. 5:03 min.

GÖDSLING. En film om fastmarksgödsling på skogsmark från projektet Kraftsamling Skog. 5:12 min.

BERÄKNA ROTRÖTA. En introduktionsfilm till räkneverktyget Rotröta som förklarar vad rotröta är, hur du känner igen det och hur räkneverktyget fungerar. Textad. 3 min.

Senast korrigerad: 2024-04-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)