Gallringsprogram

Ett skötselprogram för ett bestånd består av ett röjnings- och ett gallringsprogram. Programmen är planer för när och hur åtgärderna bör utföras under omloppstiden.
Bild: Sven Tegelmo

Röjningen är grunden - hur den utförs styrs hur gallringsprogrammen kan utformas, men också tidpunkten för första gallringen (läs mer om Röjning i Skogskunskap).

Intervall, form och styrka

I gallringsprogrammet ingår att bestämma när och hur ofta gallringen ska utföras (gallringsintervall), gallringsform (hög-, låggallring med flera) och hur stark gallringen ska vara (gallringsstyrka).

Ett vanligt program

Ett vanligt program är att lämna 1800-2100 träd per hektar efter röjning beroende på bonitet, samt att gallra två gånger med låggallringar. Med en "normal" gallringsstyrka på 35 % av grundytan i förstagallring och 25-30 % i andra gallring leder detta till ett slutavverkningsbestånd med 500-700 stammar per hektar.

12–14 meter och 16–20 meter

Den första gallringen brukar utföras då de grövsta träden är mellan 12 och 14 meter höga (den låga höjden för stamrika bestånd och den höga för hårt röjda bestånd). Den andra gallringen följer när de grövsta träden är 16-20 meter höga. Man kan ta hjälp av så kallade gallringsmallar för att fastställa lämpliga gallringsprogram.

På de följande sidorna kan du läsa mer om gallringsformer, gallringsstyrka, gallringskvot och tidpunkt för gallring.

Senast korrigerad: 2024-04-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)