Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Yngelmaterial

Träddelar som nyttjas av insekter för äggläggning och utveckling. Det kan till exempel vara stormfällda eller torra träd.


Ytligt slitage

De skador man ser direkt på vägytan efter normal användning.


Ytstruktur

Mått på hur jämn marken är utifrån förekomsten av hinder såsom stenar, gropar m.m.