Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Yngelmaterial Trädmaterial som utnyttjas av insekter för äggläggning och utveckling.

Ytligt slitage Skada på grusvägar då finmaterialet på vägbanan försvinner och större och större partiklar börjar lossna.

Ytstruktur Mått på förekomsten av hinder som stenar, gropar m.m.