Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Jordart Indelning av jorden i klasser som morän, sediment, torv.

Jordmån Den del av jordtäcket som direkt påverkas av biologiska processer, klimat samt topografiska och geologiska förhållanden. I Sverige vanligen ner till 1 meters djup.