Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Certifiering Intygande att produkt tillverkats, odlats eller behandlats enligt en viss standard.

Cirkelprovyta Cirkulär provyta som är vanlig vid insamling av data i eller uppskattning av skog.

Contorta Vardaglig benämning på Contortatallen (Pinus contorta). Arten kommer ursprungligen från Kanada och växer i Sverige betydligt snabbare än den svenska tallen. Dess härdighet och kvalitet har debatterats.