Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Certifiering

Intyg om att en produkt tillverkats, odlats eller behandlats enligt viss standard. Inom skogsbruket är de vanligaste standarderna FSC och PEFC. Ett skogsbruk som är certifierat måste leva upp till standardens krav på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.


Cirkelprovyta

En cirkelformad provyta som används för att samla in data om eller uppskatta skog. Ett vanligt mått på ytan är 100 kvadratmeter (cirkel med 5,64 meters radie) eller (för röjningsuppföljning) 25 kvadratmeter (2,82 m radie).


Contorta

Barrträd som förekommer vilt i västra Nordamerika men är infört i norra och mellersta Sverige. Contortatallen (Pinus contorta) växer i Sverige betydligt snabbare än den svenska tallen.