Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Omloppstid Produktionstid för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller plantering till slutavverkning.

Ordinära trädslag Vanligt förekommande trädslag, i Sverige till exempel björk, gran och tall. Kallas även Triviala trädslag.