Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Omloppstid

Tiden från att en ny generation skog sås, planteras eller föryngras fram till slutavverkning. Omloppstiden för skog i Sverige är i genomsnitt 100 år.


Ordinära trädslag

Vanligt förekommande trädslag. Sveriges ordinära trädslag är till exempel gran, tall och björk. Kallas även triviala trädslag. Uttrycket används mest för att skilja dessa trädslag från de ädla lövträden.