Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Överbyggnad

Övre delen av en vägkropp, ovan terrassen. Överbyggnaden byggs upp i lager med material av olika kvalitet och egenskaper.


Överståndare

Vanligen träd som lämnats kvar från den tidigare skogen och som regel är betydligt äldre, grövre och högre än övriga träd i skogsområdet.


Övervallning

Läkning hos barken på en trädstam som skadats. Sker till exempel då en kviststump eller ett sår på stammen innesluts av ny ved. Veden växer relativt snabbt in över såret och täcker så småningom det helt.


Övre höjd

Beräknad genomsnittlig höjd på de 100 grövsta träden per hektar, vilket också förmodas vara de högsta träden i skogsområdet.