Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Årsring Mer eller mindre cirkulärt vedskikt som bildas i ett träd under ett år.

Årsringsbredd Bredd av en enskild årsring mätt vinkelrätt mot årsringsgränsen eller radiellt i stamtvärsnittet.

Återväxtinventering En undersökning av föryngringen något eller några få år efter en föryngringsåtgärd. Antalet huvudplantor ska vara över eller lika med det antal som skogsvårdslagen fastställer, i annat fall kan hjälpplantering vara nödvändig för en godkänd föryngring.