Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Årsring

Mer eller mindre cirkulärt vedskikt som bildas i ett träd under ett år. Årsringarna kan ofta ses tydligt i en stams tvärsnitt.


Årsringsbredd

Mått på en enskild årsring som visar hur fort trädet vuxit.


Återväxtinventering

Undersökning av hur föryngringen gått, som görs något eller några år efter plantering eller sådd. Växer det inte tillräckligt mycket plantor per hektar kan det vara nödvändigt att komplettera med fler plantor för att föryngringen ska bli godkänd.