Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Ädellöv Till de ädla trädslagen räknas; ek, bok, ask, alm, lind, lönn, fågelbär och avenbok.

Ädellövskog Ett skogsbestånd med en areal på minst ett halvt hektar där minst 70 % av träden är lövträd och minst 50 % är ädla lövträd. I betesmarker skall trädbeståndet vara minst en hektar och minst tio av de ädla lövträden skall ha en diameter på 30 cm 1,3 meter över marken för att få kallas ädellövskog.

Ändkrök En krokighet på trädstam inom en fjärdedel av stockens längd från stockänden räknat.