Ordlista

Korta förklaringar på vanliga skogsord.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö
Ädellöv

Lövträd som ses som särskilt ekonomiskt och ekologiskt värdefulla. Till de inhemska ädla trädslagen räknas ek, bok, ask, alm, lind, lönn, fågelbär och avenbok.


Ädellövskog

Skog på minst ett halvt hektar där 70 procent av träden eller mer är lövträd och minst 50 procent är ädla lövträd. I betesmarker ska trädområdet vara minst en hektar och minst tio av de ädla lövträden ska ha en diameter på 30 cm (1,3 meter över marken) för att få kallas ädellövskog.


Ändkrök

Krokighet på trädstam som är belägen inom en fjärdedel av stockens totala längd från änden räknat.