Röja själv - planering och teknik

Med bra planering går röjningen lättare. Lägg upp stråken så du slipper kliva över fällda röjstammar eller gå tillbaks för att hämta bensin. Rätt sågföring gör att du orkar längre pass.
Röjningens utförande (4:20 min), ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning

En god arbetsteknik och genomtänkt arbetsplanering gör arbetet effektivare och lättare. Om det inte finns stig eller annan väg är det ofta bäst att börja arbetet längst bort för att slippa gå genom röjda partier på vägen tillbaka.

Undvik att lägga stråken så att du måste passera diken, bäckar eller andra hinder.

Röj i stråk

Röjningsstråk, Nils ForshedStråkbredden kan variera mellan 2 – 4 meter, beroende på hur tätt stammarna står och hur van du är att röja. Nybörjare rekommederas smala stråk för att inte tappa riktningen. Försök hålla rak kant och jämn bredd på stråket, även vid luckor. Det underlättar när du röjer nästa stråk.

Lägg inte röjstråken tvärs över diken, Nils ForshedUndvik att lägga stråken så att du måste passera diken, bäckar eller andra hinder.

Lär dig att rikta fällningen genom hur du sätter an klingan mot stammen. Fäll ut mot senast röjda stråket eller bakåt där du röjt. Planera arbetet så att vinden hjälper till att lägga stammarna åt önskat håll. Stråken bör läggas parallellt med sluttningar och helst påbörjas nedifrån.

Stråklängden bör vara anpassad efter hur långt en tank räcker. Ett riktvärde är ca 50 meter, motsvarande en halv tanks bensinåtgång.

Glöm inte säkerheten!

Arbetar du ihop med någon måste avståndet mellan er vara minst femton meter (ny regel från 2012). Helst bör ni dela upp beståndet i olika skiften. Rensa aldrig bort ris vid klingskyddet med motorn igång.

Sågföring och fällning vid röjning

Arbeta inte med armarna i onödan, utan försök att styra sågen med hjälp av höft- och benrörelser. Arbeta med lugna, mjuka rörelser. Såga alltid med fullt varv men släpp sedan gasen.

Olika tekniker används vid olika diametrar!

Diameter under 3 cm

Röjning av klena stammar, Nils ForshedVid kapning av klena stammar kan hela klingan användas. Såga med pendlande rörelser och flera stammar i ett svep.

Diameter 3-6 cm

Dessa stammar kan fällas med ett enda skär. Grundreglerna för riktad fällning är:

 • Risk för kast med röjsågen, Nils ForshedAnvänd vänster sida på klingan vid fällning framåt.
 • Använd höger sida på klingan vid fällning bakåt.
 • Luta klingan i motsatt riktning mot fällriktningen.
 • Skjut eller drag klingan åt det håll du vill ha rotändan.
 • Med en hög stubbe styrs fallriktningen bättre, och det är mindre risk att såga i mark. Sänk stubben med ett andra kap om så önskas.

Diameter 6-13 cm

Röjning av 6-13 cm grova träd, Nils ForshedHär krävs två sågskär.

 • Bestäm den naturliga fallriktningen.
 • Gör ett snitt i fällriktningen till drygt halva diametern.
 • Såga ett till snitt ca 5 cm lägre ner på stammen på motsatta sidan till drygt halva diametern.
 • Tryck omkull trädet.

Diameter över 13 cm

röjning av grova stammar, Nils ForshedSe först till att det är röjt där du tänkt fälla trädet.

 • Bestäm trädets naturliga fallriktning.
 • Såga riktskär med dragande sida, d v s vänster sida. Först med plan klinga, sedan snett uppåt så det blir en öppning.
 • Gå till andra sidan och såga fällskär med dragande klinga (vänster sida).
 • Lämna brytmån så att trädet styrs ned rätt.
 • Tryck omkull trädet och gör reträtt.

Du styr trädets fallriktning!

styr trädens fällriktning, Nils ForshedSätt an sågen med hänsyn till önskad fallriktning. Luta klingan för bättre kontroll – träden faller i motsatt riktning mot klingans lutning.

Senast korrigerad: 2020-03-06
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

2023-03-14
En bra och vettig skogskunskap om röjning i olika steg för nybörjare och folk med lite mer erfarenhet själv är jag nog proffs🌲