Mer om röjning

Vill du veta mer om röjning än det som står i Skogskunskap? Se hur andra beskriver röjning, eller titta på en instruktionsfilm? Här har vi samlat några guldkorn för den vetgirige.
Vad säger forskaren om röjningsbehovet?
Bild: Mats Hannerz

Fördjupa dig

Kunskapsbanken

Skogforsks Kunskapsbank finns artiklar och rapporter från "allt" som Skogforsk publicerat. Sök på lämpligt ord, till exempel "röjning" eller "ungskog" så hittar du populära beskrivningar av forskningsresultat, gamla Resultatnummer, Redogörelser eller filmer och nyheter.

Tillståndet i skogen

Filmer om röjning

  • Filmen Ungskogsröjning från 2019 är en 23 minuter lång film som går igenom röjningens planering, utförande, säkerhet, utrustning med mera. Den finns även som kortare klipp med inslag som röjning i blandskog, tallskog, brant terräng och röjning i egen regi eller köp av tjänst.
  • Filmen Röjningens När, Var, Hur är också en instruktionsfilm, producerad 2004, när reglerna för bland annat signalkläder var lite annorlunda. Klipp från filmen finns på Skogskunskap och hela filmen kan beställas som dvd från Skogforsk.

Röjningsinstruktioner från praktiken

Diskutera röjning med andra

 

Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)