Filmer om röjning

Här har vi samlat instruktions- och inspirationsfilmer om röjning.
Filmer om röjning

Ungskogsröjning (23:55 min)

Filmen Ungskogsröjning är publicerad 2019 och ersätter den tidigare filmen Röjningens När, Var, Hur. I filmen går instruktörerna Mathilda och Jannicke igenom röjningens moment från planering, via utrustning och säkerhet, till röjningens utförande. Särskilda avsnitt finns om röjning i tallskog, blandskog och brant terräng. Frågan om röjningen ska utföras själv eller lejas bort tas också upp.

 

Röjningens När, Var, Hur? (3:42 min)

Ett utdrag ur instruktionsfilmen Röjningens När, Var, Hur som ger en introduktion till varför och hur du bör röja. Filmen producerades år 2004.

Utrustning vid röjningen (1:43 min)

Filmen går igenom säkerhetsutrustning och underhåll av röjsågen. Observera att filmen är gjord innan de nya reglerna om varselkläder och skyddsskor började gälla 2012. Klippet är hämtat från instruktionsfilmen Röjningens När, Var, Hur från Skogforsk. Filmen producerades år 2004.

Vilka träd ska röjas bort? (2:23 min)

Ett filmklipp som visar vilka träd som bör röjas bort och vilka som bör sparas. Klippet är hämtat från instruktionsfilmen Röjningens När, Var, Hur från Skogforsk. Filmen producerades år 2004.

Röjning (5:10 min)

En film från projektet Kraftsamling Skog. Hur går röjning till och vad vinner skogsägaren?

Göran Örlander om röjning (1:15 min)

Göran Örlander, tidigare skogschef på Södra och professor i skogsskötsel vid SLU förklarar vikten av att röja skogen.

Kedjeröjsågen (5:05 min)

En inspirationsfilm från Södra om kedjeröjsågen. Filmen visar hur sågen används och fördelarna i exempelvis brunns- och skärmröjningar.

Stråkröjning (1:46 min)

En kortfilm som i uppskruvat tempo visar maskinell stråkröjning med manuell röjning mellan röjstråken.

Senast korrigerad: 2019-06-25
Barr
Röjning

Kommentarer (0 st)