Filmer om röjning

Här har vi samlat instruktions- och inspirationsfilmer om röjning. På denna sida hittas både klipp och hela filmen Ungskogsröjning från 2019.
Filminspelning i Biri
Bild: Mats Hannerz

Ungskogsröjning (23:55 min)

Filmen Ungskogsröjning är publicerad 2019 och ersätter den tidigare filmen Röjningens När, Var, Hur. I filmen går instruktörerna Mathilda och Jannicke igenom röjningens moment från planering, via utrustning och säkerhet, till röjningens utförande. Särskilda avsnitt finns om röjning i tallskog, blandskog och brant terräng. Frågan om röjningen ska utföras själv eller lejas bort tas också upp.

Ungskogsröjning intro (2:08 min)

En introduktion till filmen Ungskogsröjning.

Ungskogsröjning, planering (3:28 min)

Ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning för Skogskunskap. Filmen beskriver den viktiga planeringen av röjningsarbetet. Det handlar om att ta hänsyn till naturvård, stormkanter, kulturspår, frostsvackor och fuktstråk.

Ungskogsröjning, utrustning och säkerhet (5:04 min)

Ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning för Skogskunskap. I filmen visar instruktörerna Mathilda Clausén Wingårdh och Jannicke Modell Röhmen utrustningen och vikten av säkerhet vid röjning.

Ungskogsröjning, utförande (4:23 min)

Ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning för Skogskunskap. Filmen beskriver riktad fällning, annan teknik, kontroll med provytor och stamval vid röjningen.

Ungskogsröjning i tallskog (1:34 min)

Ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning för Skogskunskap. Filmen visar hur man röjer i självföryngrad och sådd tallskog.

Ungskogsröjning i blandskog (2:57 min)

Ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning för Skogskunskap. Filmen besöker en ungskog utanför Uppsala som ska röjas för att skapa blandskog.

Ungskogsröjning i brant terräng (2:23 min)

Ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning för Skogskunskap. I filmen visar instruktören Jannicke Modell Røhmen vad man ska tänka på vid röjning i brant terräng.

Röja själv eller leja bort? (3:11 min)

Ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning för Skogskunskap. I filmen får vi möta en skogsägare och en grupp skogsvårdsentreprenörer som visar på skillnader mellan att röja själv och att leja bort röjningen. Filmen visar också vad som händer om röjningen blir eftersatt.

Ungskogsröjning, sammanfattning (2:16 min)

Ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning för Skogskunskap. Filmen ger en kort sammanfattning och avslutar med kloka ord från instruktörer och skogsägare.

Senast korrigerad: 2019-08-28
Barr
Röjning

Kommentarer (0 st)