Röjningens när, var, hur?

Behöver beståndet röjas? När, hur hårt och på vilket sätt? Det viktigaste är oftast att det blir gjort, men helst vid en tidpunkt som passar beståndets förutsättningar.
Filmen Ungskogsröjning (24 minuter)

Behöver du röja?

Titta i skogsbruksplanen...

Skogsbruksplanen ger en fingervisning om var röjningsskogarna finns. Tänk på att skogen förändras snabbt i ungskogsfasen! En plan som har några år på nacken stämmer sällan.

...men kontrollera alltid i fält

Gör alltid fältbesök, och gör det ofta. Ett akut röjningsbehov kan uppstå på något till några år.

Passa på att fråga inför avverkningen

I samband med försäljning av gallring och slutavverkning bör du tillsammans med virkesköparen/rådgivaren titta till ungskogen för att identifiera röjningsbehovet. En slant från virkesintäkterna bör avsättas för röjningskostnaden i ett annat bestånd.

Lönar sig röjningen?

Röjningen gör att gallringsbeståndet blir grövre, mer värdefullt och billigare att avverka. Illustration Anna Marconi.

En röjning är en väl gjord investering. Även om röjningen medför en kostnad idag kommer du redan i första gallringen att märka resultatet i form av ett bättre netto. Kostnaden för röjningen är ofta betald redan då, och ännu större vinster kommer på sikt. Det röjda beståndet blir mer stormfast och träden får mer värdefulla dimensioner och kvaliteter.

I verktyget Röjningsanalys kan du själv räkna på röjningens lönsamhet. Här är ett exempel:

Du gör en tidig röjning (2-3 meters höjd) i ett talldominerat bestånd i mellersta Sverige. Första gallringen görs vid 42 års ålder.

Det oröjda beståndet har då:

  • Klenare diameter (11 jämfört med 15 cm för det röjda)
  • Fler stammar (4 260 jämfört med 1 790 stammar per hektar)
  • Något större utgallrad virkesvolym, fördelat på fler och klenare stammar
  • Något högre virkesintäkt (17 900 jämfört med 16 200 kronor per hektar)
  • Betydligt högre avverkningskostnad (13 800 jämfört med 9 200 kronor per hektar)
Senast korrigerad: 2023-02-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)