Röjningens När, Var, Hur?

Behöver beståndet röjas? När, hur hårt och på vilket sätt? Det viktigaste är oftast ATT det blir gjort, men helst vid en tidpunkt som passar beståndets förutsättningar.
Filmen Ungskogsröjning (24 minuter)

Behöver du röja?

Grovsortera i skogsbruksplanen...

Skogsbruksplanen ger en fingervisning om var röjningsskogarna finns. Tänk på att skogen förändras snabbt i ungskogsfasen! En plan som har några år på nacken stämmer sällan.

...men kontrollera alltid i fält

Gör alltid fältbesök, och gör det ofta. Ett akut röjningsbehov kan uppstå på något-några år.

Passa på att fråga inför avverkningen

I samband med försäljning av gallring och slutavverkning bör du tillsammans med virkesköparen/rådgivaren titta till ungskogen för att identifiera röjningsbehovet. En slant från virkesintäkterna bör avsättas för röjningskostnaden i ett annat bestånd.

När?

Ungefär 10-15 år efter slutavverkningen börjar det bli dags att röja i barrträdsplanteringar. På bördiga marker i södra Sverige kanske det behövs redan efter 5 år. I naturliga föryngringar och i sådder måste plantskogen röjas ännu tidigare (plantröjning), och den följs upp senare av en vanlig ungskogsröjning.

Titta särskilt på

I barrträdsplanteringar

  • Mängden lövträd och deras höjd i förhållande till barrträdens.
  • Lövröjning bör ske i tall senast när lövträden nått upp i tallarnas krontak. Granen tål överskuggning bättre, men lövröjning i gran bör ske så snart lövträden börjar överskärma granen.

I naturliga föryngringar och sådder

  • Finns ett behov av plantröjning eller har åtgärden glömts bort? (om trädhöjden är över 1 meter).
  • Om plantröjning missats och om medelhöjden är under 3 meter bör en första röjning göras. Vid denna enkelställs huvudstammarna samtidigt som förväxande "vargar" och hindrande lövträd röjs bort.

I alla bestånd

  • Tänk till om det finns miljövärden eller kulturvärden du vill gynna, eller om du bör ta annan hänsyn vid röjningen. Om du lejer bort röjningen, se till att hänsynen skrivs in i kontraktet.
Senast korrigerad: 2020-03-06
Barr
Röjning

Kommentarer (0 st)