När ska du röja?

I normalfallet röjs beståndet vid en medelhöjd på 2-4 meter. Både tidiga och sena slutröjningar har sina fördelar, men det är beståndets förutsättningar och dina mål som avgör vad som är möjligt.
Hög tid att röja fram barrträden.
Bild: Mats Hannerz

På en bördig mark i Götaland kan det vara dags att röja redan efter 5-7 år. Ett bestånd i norra Sverige kan behöva 10-15 år innan det är moget för röjning. På magra marker i nordligaste Sverige kanske röjningen sker vid 20 års ålder eller senare. Då är det sydsvenska beståndet färdigt för gallring.

Fördelar med tidiga slutröjningar:

Tidig slutröjning. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

  • bättre dimensionsutveckling
  • lägre röjningskostnad
  • mindre risk för snöbrott
  • förstagallringen kan göras tidigare

Fördelar med sena slutröjningar:

Sen slutröjning. Illustration Nils Forshed.

Illustration Nils Forshed.

  • bättre kvistrensning
  • mindre risk för lövsly från stubbskott, och därmed en extra röjning
  • mindre risk för älgskador (i naturliga föryngringar)
  • mindre risk för avgångar i kärva klimatlägen

Slippa stubbskottskonkurrens?

För att slippa utföra mer än en röjning av stubbskott från lövträden bör barrplantorna ha nått minst 2 meters höjd. På magrare marker kan röjningen göras vid något lägre höjd. Ibland tvingas man dock lövröja tidigare för att barrträden ska överleva i konkurrensen.

Senast korrigerad: 2016-07-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)