Röja själv - utrustning

Det är viktigt att bära rätt utrustning när du röjer – både för säkerheten och för att du ska kunna jobba så effektivt som möjligt.
Utrustning och säkerhet vid unggskogsröjning (5 min), ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning

Viktig utrustning vid röjning

 • Röjare med laglig utrustning, Rose-Marie RytterHjälm försedd med ögon- och hörselskydd
 • Skyddskängor eller skyddsstövlar med sågskydd
 • Varselkläder eller varselväst på överkroppen
 • Arbetshandskar
 • Första förband på ett bra ställe som du lätt kommer åt om olyckan skulle vara framme.
 • Du bör också ha en mobiltelefon (så att du vid behov snabbt kan nå hjälp)

Röjsågens utrustning

Röjsågen bär du i en väl inställd röjsele som passar din kropp för att avlasta rygg och armar på bästa sätt. Reserv- och serviceutrustning tas med för att underlätta arbetet. Det är viktigt att röjsågen är i bra skick och har: 

 • Fungerande stoppknapp
 • Fungerande gasspärr
 • Klingskydd som skyddar dig om klingan går sönder
 • Klinga som står still när sågen är på tomgång

Reserv- och serviceutrustning som du bör ha med:

 • Bensindunk
 • Transportskydd för klingan vid transport
 • Luftfilter
 • Reservklingor och klingmutter
 • Startsnöre
 • Startfjäder

Verktygsväska

 • Verktyg för att kunna lossa klingan och göra andra justeringar/påfyllningar
 • Rundfil med filhållare och inbyggt skränkjärn
 • Vinkelväxelfett
 • Tanklock
 • Tändstift

Rätt inställd utrustning gör halva jobbet!

Fel och rätt inställning av röjselen, Anna MarconiJustera selen

Börja med att dra åt höftbältet ganska hårt. Justera bröstremmen så att bröstplattan hamnar mitt på kroppen och axelremmarna är jämnt och ganska löst spända. Tyngden på röjsågen ska vara jämnt fördelad på båda axlarna och med en stor del på höften.

Justera upphängningen

Upphängningsöglan ska hänga ca 15 cm under och något framför höftkammen, så att sågklingan hamnar rakt framför röjaren när sågen hänger fritt.

Balansera upphängningen

balanserad upphängning av röjsåg, Anna MarconiFlytta upphängningsöglan eller välj hål så att klingan balanserar rakt framför röjaren när sågen hänger fritt.!

Ställ in styret

Handtagens inställning är viktig för en bekväm arbetsställning.

 • Armbågen ska hamna något framför kroppens mittlinje i ca 120 graders vinkel.
 • Handleden ska vara rak.
 • Handtagen ska sitta så symmetriskt som möjligt i sidled när klingan är rakt fram.

Vård av sågklingan

Håll klingan vass!

Filning av röjsågens klinga, Anna MarconiArbetet underlättas om klingan alltid är skarp och lagom skränkt. Se till att du har ett bra stöd och att klingan vilar stadig under filningen, till exempel mot en trädstam.

Fila alltid efter stensågning och i övrigt minst tre gånger per arbetsdag. Använd en 5,5 mm rundfil och filhållare.

Kontrollera klingan regelbundet för att upptäcka sprickor. Slå filen lätt mot klingan – ett stumt och skrällande ljud tyder på sprickor! Tänk också på att byta klingans fästmutter med jämna mellanrum.

Transportera alltid sågen med klingskydd!

Stötvinkel

Röjklinga, stötvinklar, Anna MarconiFör bästa resultat ska stötvinkeln vara svagt positiv. Det får du om filmallen används korrekt (plåten vilande platt mot tandryggen).

Skränkning

För en effektiv sågning krävs att tändernas skränkning hålls på rätt nivå, ca 1 mm. Skränkning innebär att tänderna viks utåt i en bestämd vinkel, varannan tand åt vänster och varannan åt höger. Filmallen brukar ha ett skränkverktyg inbyggt samt en enkel skränkmätare i skaftets tumgrepp.

Senast korrigerad: 2023-10-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)