Vilken årstid ska jag röja?

Röjning kan utföras under hela året om inte snön ligger alltför djupt. Men det finns en del tumregler vid röjning i grövre ungskog som har kommit till för att hindra insektsangrepp.
Bild: Björn Svensson/Skogenbild

Hela året, men effektivast när träden är avlövade

Lövröjning går lättare när träden är avlövade. Det ger en bättre överblick och minskar risken att skada huvudplantor av tall och gran.

Röjning kan faktiskt göras även på snö utan att effektiviteten minskar - om förutsättningarna är de rätta (läs mer i rapporten). Tänk dock på skaderisken, och sannolikt är prestationen betydligt lägre än på barmark.

Upplättade regler för röjning och insekter

Tidigare fanns tuffa regler för när tall- och granstammar kunde röjas, eftersom grövre röjningsvirke kan bli yngelhärdar för större märgborre (tall) och sextandad barkborre (gran). Idag tonar entomologerna ner faran. Från och med 2012 är regelverket ändrat så att samma regler gäller i röjningsskogen som i annan skog. Högst 5 kubikmeter rått virke får lämnas per hektar, och det gäller bara granvirke som är grövre än 10 cm på bark eller tall med skorpbark. I tidig ungskogsröjning är det därför fritt fram att röja hela året.

I något grövre röjning bör man dock hålla sig till de rekommenderade tidpunkterna. Röj tall med skorpbark på försommaren och gran på sensommaren. Titta på röjningsklockan.

Risk för stubbskott

Risken för nya stubbskott av löv antas vara mindre om röjningen sker under juni-juli, när lövträden har flyttat sina reserver ovan jord. Om det verkligen ger mindre stubbskott är dock inte entydigt vetenskapligt bevisat.

Röjningsklockan - när bör du röja under året med hänsyn till insektsskador?

Verktyget Röjningsklockan ger rekommendationer när det är lämpligast att röja med hänsyn till insektsskador. Rekommendationerna  är dock inte lagkrav (läs mer om röjning och lagen).

Röjningsklockan, exempel på gran högre än 3 meter.

Exempel från Röjningsklockan, här handlar det om grövre gran i södra Sverige.

Senast korrigerad: 2023-02-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)