Gallra i blandskog

Om du vill behålla en blandskog under hela omloppstiden behöver du reglera balansen mellan trädslagen vid gallringen, annars är det stor risk att ett eller flera trädslag tar över.
Bild: Thomas Adolfsén/Skogenbild

Den vanligaste utvecklingen av en blandskog är att den har en hög grad av blandning i ungskogen men att någon eller några arter får ett försprång och till slut dominerar när de mer långsamväxande träden röjts eller gallras bort.

Vill du behålla blandskogen hela omloppstiden måste du gynna även de träd som växer lite långsammare. Det kan betyda att den sammanlagda tillväxten blir lite lägre, men samtidigt kan du få värdefulla virkessortiment av de mer långsamväxande trädslagen.

Björk och gran i blandning är en utmaning i den äldre skogen. Björken har kortare omloppstid och blir snart utkonkurrerad av granen. Här kan det krävas lite tätare och hårdare gallring för att björkarna ska få ljus. Precis som vid röjning underlättas skötseln om björken står i grupper.

Senast korrigerad: 2023-05-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)