Konfliktbestånd

Tre olika skogsägare med olika mål ger förslag på åtgärder. Här är exemplet med en dåligt röjd ungskog som har kommit upp i 25-årsåldern - ett konfliktbestånd.
Konfliktbestånd
Bild: Örjan Grönlund

Exemplen är hämtade från Skogsstyrelsens broschyr Varierat skogsbruk från 2018.

Beståndet

Kartutsnitt_konfliktbestånd_Bo_Persson_1200x675px.jpg

Karta: Bo Persson.

Beståndet är ett 25 år gammalt blandbestånd på fuktig ristyp och delvis dikad frostlänt torvmark med ganska låg produktionsförmåga. Det 3 hektar stora beståndet är ojämnt och inte skött. Det är bitvis luckigt och har också stor höjdspridning.

Skogsägare 1 - satsar på produktion

Beståndet röjs till cirka 2500 produktionsstammar per hektar, en del smågranar under 1 meter lämnas också kvar. I huvudsak prioriteras de största barrträden, men ett visst björkinslag lämnas kvar. Några av de största tallarna och granarna (vargar) röjs bort.

Konfliktbestånd_produktionsförband_Bo_Persson_1200x600px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Högst produktion och en enkel röjning att utföra och/eller beställa.

MINUS: Svårt att föryngra när det är dags för ny generation skog på grund av frostkänslighet.

Skogsägare 2 - viktigt med miljö och upplevelsevärden

Beståndet röjs för att gynna höjdspridningen mellan de kvarvarande träden i beståndet. Röjningen sker därför med störst uttag i mellanskiktet. Stamantalet efter röjning är ungefär 3000 stammar per hektar, varav en stor andel är mindre granar. Uttaget av björk dominerar, även om det är mindre än i exemplet för skogsägare 1. Målet är ett skiktat bestånd som på sikt kan skötas med blädning.

Konfliktbestånd_skiktning_Bo_Persson_1200x600px.jpg

Illustration: Bo Persson.

PLUS: Man slipper besvärliga föryngringsåtgärder på den frostlänta marken. Det är i röjningsfasen som det är enklast och mest effektivt att på sikt skapa ett skiktat bestånd, som kan skötas med hyggesfria metoder.

MINUS: Lägre produktion med blädning. Om man inte kan eller har tid att röja själv så krävs det en tydlig beställning för att den lite speciella röjningen ska bli rätt.

Skogsägare 3 - vill hålla uppe fastighetens värde

Gör på samma sätt som Skogsägare 2.

PLUS: Skiktade bestånd är mindre stormkänsliga. Slipper besvärliga föryngringsåtgärder på den frostlänta marken (ekonomiskt kan det väga upp en stor del av den lägre produktionen).

MINUS: Lägre produktion med blädning. Om man inte kan eller har tid att röja själv så krävs det en tydlig beställning för att den lite speciella röjningen ska bli rätt.

 

Senast korrigerad: 2019-02-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)