Röja för blandskog

I röjningsskogen finns nästan alltid en blandning av olika trädslag – planterade, självsådda och sådana som finns kvar från den äldre skogen. Röjningen bestämmer vilka som ska vara kvar.
Röjning för blandskog, en lite större utmaning.
Bild: Mats Hannerz

Röjningen är det tillfälle när skogsägaren har störst chans att påverka sammansättningen av den nya skogen. Vill du satsa på blandskog är det här vägvalet kan göras.

Om du vill röja fram en blandskog, tänk på att:

  • Röja ner till produktionsförband, även om du måste röja bort några huvudstammar som du hade sparat om du satsat på ett trädslag. Ett riktmärke kan vara 2000–2500 stammar per hektar efter röjningen. Det kan upplevas glest, särskilt när lövträden har fällt sina blad, men även lövträden behöver utrymme för att växa bra.
  • Lämna lite större avstånd till förväxande björkar. Om du siktar på två meter mellan granarna kan du låta luckan till björken bli tre meter.
  • Spara alltid tillräckligt av rönn, asp, sälg och ek för viltet och naturvårdens skull.
  • Där det finns förutsättningar sparar du lövträd som kan utvecklas till timmerträd. Tänk på att även rönn, ek eller lönn kan bli värdefulla virkessortiment. De är inte bara utfyllnad eller naturvård.
  • Spara hellre olika trädslag i grupper än att sprida ut dem stamvis. Då har de mycket större chans att klara av konkurrensen, och den framtida skötseln blir lättare.
  • Precis som vid annan röjning är det viktigt att tänka på hänsynen till naturmiljön och vattendrag. Spara kantzoner och bryn med mera löv och spara naturvårdsintressanta träd.

Det är mycket vi inte vet om röjning i blandskog. Prova dig fram och dokumentera vad du gör. Det kan både du och andra skogsägare lära sig av.

RASE-rönn-asp-sälg-ek_MAHA_1200x675px.jpg

Spara rönn, asp, sälg och ek - RASE-arterna - för viltet och naturvården. Tänk också på att de kan bli värdefulla timmerträd när de blir stora. Foto och kollage: Mats Hannerz.

UNGSKOGSRÖJNING I BLANDSKOG. Ett utdrag ur filmen Ungskogsröjning för Skogskunskap. Filmen besöker en ungskog utanför Uppsala som ska röjas för att skapa blandskog. 2:57 min.

 

Senast korrigerad: 2023-05-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)