Blandskog i praktiken - exempel

Skogsägarens mål har stor betydelse för skogsskötselns inriktning. Här visar vi exempel på hur olika skogsägare väljer att agera i samma bestånd.
Bild: Mats Hannerz

Ett och samma skogsbestånd kan utvecklas på många olika sätt beroende på ägarens intresse och ambitioner. Här ger vi några exempel hämtade från Skogsstyrelsens folder ”Varierat skogsbruk”.

Fastigheten

Skogen 1:1 ligger i Mellansverige i övergångszonen mellan Mälardalen och Bergslagen. På fastigheten finns skog i de flesta åldrar. Gran dominerar men det finns också bestånd med större eller mindre inslag av tall och/eller björk. Viltbetestrycket är ganska hårt.

Här väljer tre skogsägare mellan att satsa på produktion, miljö- och upplevelsevärden eller att hålla uppe fastighetens värde inför en framtida försäljning.

Karta_hela_siffror_Bo_Persson_1200x500px.jpg

I exempelsamling finns sex bestånd som sköts på olika sätt. Karta: Bo Persson.

  1. Äldre blandbestånd
  2. Åkermarksgran
  3. Gallringsskog
  4. Ungskog med kraftigt lövuppslag
  5. Konfliktbestånd – yngre blandskog
  6. Äldre barrblandskog
Senast korrigerad: 2021-06-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)