Planera avverkningen

När du har valt bestånd är det dags att planera avverkningen. Oberoende av hur du tänker sälja virket bör du själv ta del i planeringen.
Även om en virkesköpare tar hand om jobbet är det bra att ta del i planeringen.
Bild: Stefan Örtenblad/SKOGENbild

Det är ju du som känner din skog – och känner för din skog. En virkesköpare hinner inte alltid göra en noggrann inventering av skogens alla värden. Det är kanske du som känner bäst var det är fuktigt och svårt att köra, var du har resterna av kolmilan eller dina jaktpass.

Du bör också planera föryngringen innan du avverkar den gamla skogen – ska du föryngra med fröträd måste du förstås lämna kvar dem. Läs mer om återväxtplanering i kapitlet Föryngra.

På rummet

 • Kontrollera planens data för beståndet. Är de gamla eller kanske inte så noggrant uppmätta? Beståndet kan ha förändrats. Dels växer ju skogen, dels kan det ha drabbats av skador. Är du osäker bör du förbereda en mätning i beståndet.
 • Finns det fornlämningar? Se om det finns några "R" på den ekonomiska kartan. Kontakta gärna länsstyrelsen, som har ett register över alla kända fornlämningar. Med Riksantikvariämbetets tjänst FMIS kan du hitta fornminnen och andra kulturhistoriska lämningar i dina trakter.
 • Finns det nyckelbiotoper eller annan skyddsvärd mark? Kontrollera din plan, kontakta Skogsstyrelsen eller gå in på Skogens Pärlor
 • Lönar det sig att bygga en ny väg? Är det mycket skog som skall avverkas? Är det långt till väg i dag? Då kanske det lönar sig att bygga en ny väg. Använd verktyget Vägbåtnad för att få en indikation.

Ute i beståndet

Dags att gå ut i skogen. Du bör ta med dig:

 • skogskarta, ekonomisk karta eller karta i mobil eller surfplatta.
 • kompass eller GPS
 • penna
 • snitselband i olika färger.

I skogen skall du:

 • Märka upp gränsen för avverkningen.
 • Planera så att du minimerar skadorna på miljön.
 • Märka ut objekt eller områden som ska skyddas.
 • Avgöra hur du skall föryngra skogen.
 • Se var du kan köra ut virket till bilväg.
 • Se om bilvägen behöver underhållas eller förbättras.

Åter på rummet

Nu skall du renrita dina kartskisser och anteckningar.

Samtidigt kan du passa på att göra en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.

I det professionella skogsbruket får utföraren ett tydligt traktdirektiv som talar om vad som ska göras, med kartor. Här ser du ett exempel på traktdirektiv.

Senast korrigerad: 2020-03-20
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)