Vägbåtnad

Vägbåtnad är ett förenklat program som beräknar lönsamheten (båtnaden) för att bygga ny skogsbilväg. Vinsten med en väg är i första hand kortare terrängtransport vid avverkning och i skogsvård.

Kommentarer (2 st)

Carina · 2017-05-31
Hej I båtnadskalkylen skulle det vara intressant att få med en jämförelse på koldioxidutsläpp, väglöst land kontra bygga väg.
Skogskunskap · 2017-05-31
Visst vore det intressant, det är något vi kan tänka på till kommande versioner. Tack för tipset.