Vägbåtnad

Vägbåtnad är ett förenklat program som beräknar lönsamheten (båtnaden) för att bygga ny skogsbilväg. Vinsten med en väg är i första hand kortare terrängtransport vid avverkning och i skogsvård.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (4 st)

Roger · 2019-07-04
Ska inte skotningskostnaden i programmet påverka terrängtransportkosnaden? När jag sätter skotningpriset per timme till noll ändras inte minskad terrängtransportkostnad.
Svar från Skogskunskap · 2019-07-04
Hej Roger, Det var bra att du upptäckte detta, det var en bugg som har hängt kvar sedan vi gjorde om verktyget tidigare, och vi har helt enkelt missat att testa just valet av skotningskostnad. Nu är det fixat, och självklart blir skotningskostnaden lägre om maskinerna är billigare per timme. / Skogskunskap
Roger · 2019-07-03
Kalkylprogrammet fungerar inte. Säger att det är internt serverfel.
Svar från Skogskunskap · 2019-07-03
Hej Roger, tack för tipset. Nu fungerar det igen. / Skogskunskap
Skogskunskap · 2017-05-31
Visst vore det intressant, det är något vi kan tänka på till kommande versioner. Tack för tipset.
Carina · 2017-05-31
Hej I båtnadskalkylen skulle det vara intressant att få med en jämförelse på koldioxidutsläpp, väglöst land kontra bygga väg.