Ståndortsindex

Ståndortsindex ger ett mått på markens produktionsförmåga. Här hittar du höjdutvecklingskurvor för våra vanligaste barr- och lövträdslag.

Kommentarer (4 st)

Anders · 2017-07-04
För klibbal och asp ska totalålder anges, och "den får du genom att MINSKA totalåldern med 3 år på bra mark och 5 år på sämre mark"?
Skogskunskap · 2017-07-06
Hej Anders och tack för kommentaren, det var onekligen en svårtolkad beskrivning. Nu har vi justerat texten så att det förhoppningsvis framgår vad vi menar.
Monica · 2018-10-05
Om jag väljer Lärk så kommer inget ståndortsindex fram. Jag har försökt med olika ingångsvärden för ålder, övre höjd och referensålder.
Svar från Skogskunskap · 2018-10-05
Hej Monica, det fungerar hos redaktören. Svaret visas nedanför knappen "Visa ståndortsindex". Om det är problem, prova att ladda om sidan och lägg in andra ingångsvärden. Hoppas det funkar. / Mats Hannerz
Elisabet · 2019-01-17
Hej! Kan ni lägga till funktionen att omföra SI från exv. tall till björk, eller gran till tall osv. Det finns en sådan tabell i en av boniteringshandböckerna. Det hade varit användbart!