Ståndortsindex

Ståndortsindex ger ett mått på markens produktionsförmåga. Här hittar du höjdutvecklingskurvor för våra vanligaste barr- och lövträdslag.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (6 st)

Johan Ekenstedt · 2022-02-18
Laserhöjden kan påverkas av lämnad hänsyn (trädgrupper och evighetsträd) och fröträd. De drar ibland upp den skattade höjden på laserscanningen. Jag skulle inte lita på laserhöjder från unga skogar, däremot i medelålders och äldre skogar är den väldigt bra. Frågan är inte om interceptbonitering är bäst i detta exempel?
Svar från Skogskunskap · 2022-02-18

Hej Johan, Tack för en klok kommentar. / Skogskunskap

Bo Hammarström · 2020-11-18
Hej Jag planterade 2005 ett skifte i Bredvik, Nordmaling med tall. Enligt laserskanningen från i sommar är medelhöjden 9 m nu. Det ger ett SI på 37,9 vilket verar helt orimligt.
Svar från Skogskunskap · 2020-11-18
Hej Bo, ja det låter ju väldigt högt för att vara Nordmaling. Samtidigt måste man vara medveten om att skogen inte alltid följer linjerna i kurvorna, det finns en stor variation som ligger bakom de utjämnade funktionerna. Det är också ett faktum att den nya skogen växer ibland förvånansvärt mycket bättre än den gamla som ligger bakom ståndortsindexen. Du får väl följa utvecklingen på beståndet, och kanske också kollmäta höjden eftersom den baserades på laserskanning. / Skogskunskap
Elisabet · 2019-01-17
Hej! Kan ni lägga till funktionen att omföra SI från exv. tall till björk, eller gran till tall osv. Det finns en sådan tabell i en av boniteringshandböckerna. Det hade varit användbart!
Monica · 2018-10-05
Om jag väljer Lärk så kommer inget ståndortsindex fram. Jag har försökt med olika ingångsvärden för ålder, övre höjd och referensålder.
Svar från Skogskunskap · 2018-10-05
Hej Monica, det fungerar hos redaktören. Svaret visas nedanför knappen "Visa ståndortsindex". Om det är problem, prova att ladda om sidan och lägg in andra ingångsvärden. Hoppas det funkar. / Mats Hannerz
Skogskunskap · 2017-07-06
Hej Anders och tack för kommentaren, det var onekligen en svårtolkad beskrivning. Nu har vi justerat texten så att det förhoppningsvis framgår vad vi menar.
Anders · 2017-07-04
För klibbal och asp ska totalålder anges, och "den får du genom att MINSKA totalåldern med 3 år på bra mark och 5 år på sämre mark"?