Ståndortsindex

Ståndortsindex ger ett mått på markens produktionsförmåga. Här hittar du höjdutvecklingskurvor för våra vanligaste barr- och lövträdslag.

Kommentarer (5 st)

Anders · 2017-07-04
För klibbal och asp ska totalålder anges, och "den får du genom att MINSKA totalåldern med 3 år på bra mark och 5 år på sämre mark"?
Skogskunskap · 2017-07-06
Hej Anders och tack för kommentaren, det var onekligen en svårtolkad beskrivning. Nu har vi justerat texten så att det förhoppningsvis framgår vad vi menar.
Monica · 2018-10-05
Om jag väljer Lärk så kommer inget ståndortsindex fram. Jag har försökt med olika ingångsvärden för ålder, övre höjd och referensålder.
Svar från Skogskunskap · 2018-10-05
Hej Monica, det fungerar hos redaktören. Svaret visas nedanför knappen "Visa ståndortsindex". Om det är problem, prova att ladda om sidan och lägg in andra ingångsvärden. Hoppas det funkar. / Mats Hannerz
Elisabet · 2019-01-17
Hej! Kan ni lägga till funktionen att omföra SI från exv. tall till björk, eller gran till tall osv. Det finns en sådan tabell i en av boniteringshandböckerna. Det hade varit användbart!
Bo Hammarström · 2020-11-18
Hej Jag planterade 2005 ett skifte i Bredvik, Nordmaling med tall. Enligt laserskanningen från i sommar är medelhöjden 9 m nu. Det ger ett SI på 37,9 vilket verar helt orimligt.
Svar från Skogskunskap · 2020-11-18
Hej Bo, ja det låter ju väldigt högt för att vara Nordmaling. Samtidigt måste man vara medveten om att skogen inte alltid följer linjerna i kurvorna, det finns en stor variation som ligger bakom de utjämnade funktionerna. Det är också ett faktum att den nya skogen växer ibland förvånansvärt mycket bättre än den gamla som ligger bakom ståndortsindexen. Du får väl följa utvecklingen på beståndet, och kanske också kollmäta höjden eftersom den baserades på laserskanning. / Skogskunskap