Ståndortsindex

Ståndortsindex ger ett mått på markens produktionsförmåga. Här hittar du höjdutvecklingskurvor för våra vanligaste barr- och lövträdslag.

Kommentarer (2 st)

Anders · 2017-07-04
För klibbal och asp ska totalålder anges, och "den får du genom att MINSKA totalåldern med 3 år på bra mark och 5 år på sämre mark"?
Skogskunskap · 2017-07-06
Hej Anders och tack för kommentaren, det var onekligen en svårtolkad beskrivning. Nu har vi justerat texten så att det förhoppningsvis framgår vad vi menar.