Temperatursumma

Temperatursumman används som ett mått på en ståndorts temperaturklimat. Temperatursumman är den genomsnittliga summan under vegetationsperioden av antal dygn x dygnsmedeltemperatur över +5°C

Kommentarer (0 st)