Ytstruktur

Ytstruktur är ett av de "GYL"-mått som beskriver terrängens svårighet för skogsarbete. GYL är en förkortning för Grundförhållanden, Ytstruktur och Lutning.

Kommentarer (0 st)