Ytstruktur

Ytstruktur är ett av de "GYL"-mått som beskriver terrängens svårighet för skogsarbete. De andra är Grundförhållanden och Lutning.

Kommentarer (0 st)