Ytstruktur

Ytstruktur är ett av de "GYL"-mått som beskriver terrängens svårighet för skogsarbete. GYL är en förkortning för Grundförhållanden, Ytstruktur och Lutning.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (0 st)