Röjning i björk, asp och al

Röj i två steg och röj hårt, hårdare än du tror! Det är ett av huvudråden vid röjning i björk, al och aspbestånd.
Röjningskurs
Bild: Björn Svensson/SKOGENbild

 

Det finns många uppfattningar om hur man ska röja. Det viktigaste är att värdefulla framtidsstammar friställs. Här nedan följer några grova riktlinjer.

  • Röj helst i två steg därför att det: a) minskar snöbrottsrisken, b) förbättrar kvalitetsurvalet, c) ger jämnare konkurrens mellan träd, d) gör att besvärande uppslag av stubbskott kan undvikas.
  • Röj hårt, hårdare än vad som motiveras av konkurrensskäl. Det ska se glest ut efteråt.
  • Enkelställ de bästa stammarna och röj bort vargar i första steget.
  • Utse stabila huvud- och bistammar i kommande steg.

Med och utan röjning. Foto Skogforsk.

Det vänstra björkbeståndet borde ha röjts för ett par år sedan! Det högra björkbeståndet röjdes för två år sedan med lyckat resultat! Foto Skogforsk.

Björk - röj vid 3-5 meter

Den första röjningen sker lämpligen vid 3 till 5 meters höjd. Björken är mycket känslig för snötryck och snöbrott. Alltför tidig röjning kan öka risken för snöbrott. Tidig röjning ger ofta också besvärande uppslag av stubbskott. Alltför sen röjning ger instabila stammar och stor risk för snöbrott. I mycket täta bestånd behålls de grövsta stammarna i första röjningen.

Tumregler för röjning i björk

Enkla råd som "röj bort minst hälften av stammarna" räcker ofta långt. Här är tumregler för stamantal i självföryngringar.

Beståndets medelhöjd Så här många stammar bör du ha kvar efter röjningen
2-3 meter Om du har fler än 6000 stammar per hektar, röj ned till 2000-4000 stammar/ha (2,2-1,6 m mellan stammarna). Annars kan du låta det stå till 4-5 meters höjd.
4-5 meter 1500-2500 stammar per hektar (2,6-2,0 m mellan stammarna).
6-7 meter 1300-1800 stammar per hektar (2,8-2,4 m mellan stammarna).

 

Al - röj vid 2-3 meter

Röj alen tidigt, redan vid 2 till 3 meters höjd. Stubbskottsförökning ger buketter av skott. Lämna högst tre skott i första röjningen. I andra röjningen lämnas ett skott per bukett. Sen och hård röjning ger oönskad vattenskottbildning.

Alen kvistrensar sig lättast och förlorar därmed också fortast grönkrona. Den är relativt tålig mot snöbrott.

Tumregler för röjning i al

Enkla råd som "röj bort minst hälften av stammarna" räcker ofta långt. Här är tumregler för stamantal i självföryngringar.

Beståndets medelhöjd Så här många stammar bör du ha kvar efter röjningen
2-3 meter 1600-2800 stammar per hektar (2,5-1,9 m mellan stammarna). Observera att stubbskott i socklar måste röjas kraftigt, max 3 stycken i varje bukett.
4-5 meter Om du har röjt vid 2-3 meter, låt stå till 6-7 meters höjd. Annars, röj enligt ovan.
6-7 meter 1100-1400 stammar per hektar (3,0-2,7 m mellan stammarna).

 

Asp - röj vid 5 meter

Aspen är mycket viltbegärlig, men kan röjas jämförelsevis sent. Man bör röja när den passerat älghöjd, det vill säga vid 5 meters höjd. Det går även bra att röja asp tidigt och hårt, men endast då vilttrycket är lågt annars riskerar man en större andel viltskador.
Aspen tål konkurrens i ungdomen. Den är tålig mot snöbrott och skiktar sig lätt. Naturliga aspbestånd uppkommer från rotskott. Den bildar nästan inga stubbskott.

Tumregler för röjning i asp

Enkla råd som "röj bort minst hälften av stammarna" räcker ofta långt. Här är tumregler för stamantal i självföryngringar.

Beståndets medelhöjd Så här många stammar bör du ha kvar efter röjningen
2-3 meter Vänta till 4-5 meters höjd innan du röjer aspen.
4-5 meter 1600-3000 stammar per hektar (2,5-1,8 m mellan stammarna)
6-7 meter 1300-2000 stammar per hektar (2,8-2,2 m mellan stammarna)
Senast korrigerad: 2023-05-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Staffan edström · 2023-05-09

När under året kan björkröjning göras om man tänker på rotröterisken?

Svar från Skogskunskap · 2023-05-11

Hej Staffan!
Så här svarar en forskare på Skogforsk som arbetat mycket med rotröta:

Normalt anses det inte vara någon stor risk för att få sporinfektioner som sprider sig vidare eftersom rottickan ”föredrar” barrträd. Man har dock i studier sett att rotticka kan infektera björk, även i små stubbar, men med betydligt mindre risk för vidare spridning. Utifrån en rotrötesynpunkt kan därmed björk- och lövröjning i praktiken utföras under hela året. Vill man verkligen minimera riskerna på riktigt rötkänsliga ståndorter så kan det möjligen kännas bättre att röja under icke vegetationsperiod, om den möjligheten finns.