Röjning för biobränsle

Röjningsskog innehåller en energireserv som kan tas tillvara. Ny teknik utvecklas som kan göra energivedsröjningen mer kostnadseffektiv.
Flerträdshantering med Narvagripen
Bild: Mia Iwarsson Wide

När man röjer lövskog finns stora möjligheter att skörda högvärdig energived. Detta kan ses som en extra bonus. Nya tekniska lösningar utvecklas kontinuerligt.

Om du vill skörda energived finns det olika strategier:

  • Du lämnar högsta rekommenderade stamantal i förstaröjningen och gör ett biobränsleuttag av många men något klenare stammar i andraröjningen. Metoden passar för manuell röjning. Men vänta inte alltför länge med andraröjningen!
  • Du gör en kraftig förstaröjning och du får färre men grövre träd som biobränsle i andraröjningen. Denna metod passar för maskinell röjning.
  • Du gör en korridorröjning med uttag av biobränsle som förstaröjning och justerar sedan de mellanligande stråken manuellt, eventuellt kompletterat med veduttag.

Biobränsleanvändningen ökar i landet och lövvirke är ofta överlägset barrvirke för detta ändamål. Skörd av biobränsle ger ett täckningsbidrag till röjningen.

När röjningsbeståndets brösthöjdsdiameter är minst 5 cm, börjar en maskinell röjning med drivare eller skördare utrustad med ackumulerande fällhuvud att bli en lönsam åtgärd.

En teknisk utveckling av några av de maskintyper som används för korridorröjning, skulle kunna göra metodens lönsamhet praktiskt taget oberoende av trädens diameter.

Uttag av röjningsvirke minskar näringskapitalet. Men eftersom lövträden huvudsakligen växer på näringsrika marker och skörd sker under vinterhalvåret, är det ett litet problem, som dock måste åtgärdas på sikt.

Senast korrigerad: 2016-11-17
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)