Röjning i bok

Röjning i bok handlar om att hålla det unga beståndet tätt. Trängsel är en förutsättning för att boken ska få bra kvalitet. Boken saknar en naturlig rak växtform och den bildar lätt klykor.
När underväxten är manshög är det dags för första ingreppet
Bild: Mats Hannerz

I botten på sidan hittar du tumregler för hur många stammar som bör vara kvar vid olika höjder.

Röjning i planterad bok

Röj bort amträden i omgångar

I planterade bestånd används ofta amträd som skydd mot frost och för starkt solljus. Vanliga arter är klibbal, björk och lärk. När bokplantornas toppar störs av amträden bör du börja glesa ut bland dessa, men det är bra att göra det i omgångar för att behålla trängseleffekten så länge som möjligt. Har du använt klibbal som amträd kommer nya stubbskott att växa upp och de får röjas ner igen vid ett senare tillfälle. Det är vanligt att sälg sår in sig i planteringen. Dessa blir ofta yviga i sitt växtsätt och du skall ta bort dem när de blir besvärande för bokarna. När bokarna är mellan fem och sju meter höga bör de flesta amträden vara borta.

Röj bort vargar och klykträd

När bokarna är 5-7 meter höga är det dags att ta bort de fulaste bokarna, dvs frodvuxna vargtyper, klykträd och defekta träd. Men det är ändå viktigt att hålla beståndet så tätt som möjligt och något annat urval ska du inte göra före första gallringen. När beståndet har slutit sig kan du göra ytterligare en röjning, denna gång för att gynna stammar av bra kvalitet.

Röjning i självföryngrad bok

Röj bort fel trädslag i den naturliga föryngringen

Naturligt föryngrade bokbestånd är mycket täta och därför får stammarna en bra kvalitet. Ditt första röjningsingrepp gör du när föryngringen är manshög. Då tar du bort icke önskvärda trädslag, t ex björk och sälg. Även förväxande bokar av utpräglad vargtyp tas bort.

Röj bort vargar och klykträd

Nästa ingrepp gör du när beståndets höjd är mellan fem och sju meter. Du tar då bort icke önsvärda träd, dvs vargtyper, klykträd och andra defekta träd. När beståndet åter har slutit sig bör du göra ytterligare en röjning, denna gång för att gynna framtidsstammar, dvs välformade träd med bra kronor.

Kapa i midjehöjd

I dessa täta bestånd kan det vara besvärligt att gå med en röjsåg. En liten motorsåg kan vara praktisk, speciellt som det i allmänhet räcker med att du kapar träden i midjehöjd. Bristen på ljus gör att det inte skjuter några nya skott från den höga stubben. Under hela röjningsperioden ända fram till första gallringen kommer många mindre stammar att dö av självgallring. Detta är helt i sin ordning och inte något tecken på att du inte röjt i tid!

Håll brynen täta

Bokbeståndets bryn bör hållas täta. Brynen kan också var rätta platsen för några "evighetsträd".

Tumregler för röjning i bok

 

Enkla råd som "röj bort minst hälften av stammarna" räcker ofta långt. Men de ädla lövträden skiljer sig en del och därför behövs också särskilda tumregler för de olika trädslagen. Se Praktiska mätråd för att räkna ut stammar per hektar.

 

Boken behöver trängsel i ungdomen för sin kvalitetsdaning. Den skiktar sig lätt varför det totala stamantalet är av mindre vikt. Röj bort klykträd, vargar och defekta individer ur det dominerande trädskiktet vid varje röjningsingrepp. Du kan sedan låta skiktningen ta hand om resten, eller om du vill röja mer aktivt, ta också bort en tredjedel av de dominerande bra träden vid varje röjningsingrepp.

 

Här är grova rekommendationer för stamantal under röjningsfasen. Du behöver givetvis inte röja vid varje höjdintervall i tabellen. Men räkna med minst två röjningar.

Om beståndets medelhöjd är... ...bör du efter röjningen ha kvar
2-3 meter 5000-6000 stammar per hektar (1,3-1,4 m förband). Vänta och låt beståndet skikta sig. Men du kan också göra en första varg- och klykröjning.
4-5 meter 3000-4000 stammar per hektar (1,6-1,8 m förband). Du kan vänta eller göra en varg- och klykröjning. Du kan dessutom minska stamantalet ytterligare.
6-7 meter 1800-2500 stammar per hektar (2,0-2,4 m förband). Röj som minst bort vargar och klykträd
8-9 meter 1100-1700 stammar per hektar (2,5-3,0 m förband). Röj som minst bort vargar och klykträd.

 

 

Senast korrigerad: 2016-10-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)