Röjning i ask

Asken är ett ljuskrävande trädslag som behöver gott om plats. Den en mycket snabb höjdtillväxt i ungdomen. Asken är mycket frostkänslig. Om toppknoppen skadas får den lätt stamklykor.
Röjningsskog med ask och alm i blandning, Uppsala
Bild: Mats Hannerz

I botten på sidan hittar du tumregler för hur många stammar som bör vara kvar vid olika höjder på beståndet.

Spara raka träd utan klykor

Naturliga föryngringar av ask tål att stå tätt som plantskog, men när den har nått ca två meters höjd måste den friställas för att utvecklas väl. Du skall spara träd som har en rak genomgående stam utan klykor, sprötar och grova grenar. Om du i ett planterat askbestånd tycker att det saknas stammar av god kvalitet kan du röja ner ett dåligt träd och hoppas på att ett av de många stubbskott som kommer upp blir bättre.

Underbestånd hindrar gräskonkurrens

Finns det någon typ av underbestånd skall du låta detta vara kvar. Underbeståndet minskar gräsväxten på marken och gräset hämmar askens tillväxt.

Amträd skyddar asken mot frost

Eftersom asken är känslig för frost är det också bra om det finns förväxande björk eller klibbal i beståndet. Dessa kan du då spara som amträd så länge de inte stör askens kronor.

Upprepa röjningen - kronan måste ha plats

Asken är mycket ljuskrävande och skall ha gott om plats för sina kronor. Därför är det viktigt att du återkommer med röjningar och gallringar så fort krontaket börjar sluta sig.

Tumregler för röjning i ask

Enkla råd som "röj bort minst hälften av stammarna" räcker ofta långt. Men de ädla lövträden skiljer sig en del och därför behövs också särskilda tumregler för de olika trädslagen. 

Asken är visserligen något skuggtålig i den tidiga ungdomsfasen men behöver sedan mycket ljus. Följ därför grönkronans utveckling noga. Asken bildar klykor när toppknoppen skadas. Med selektiv stamkvistning i ungdomen kan kvaliteten räddas.

Nedan finner du grova rekommendationer för stamantal under röjningsfasen. Du behöver givetvis inte röja vid varje höjdintervall i tabellen. Men räkna med minst två röjningar. Det finns också några generella tumregler du bör ha i bakhuvudet när du röjer i ädellöv.

Beståndets medelhöjd Antal stammar kvar efter röjningen
2-3 meter 2500-3000 stammar per hektar (1,8-2,0 m förband). Minska stamantalet genom att i första hand röja bort klykträd och vargar.
4-5 meter 1900-2400 stammar per hektar (2,0-2,3 m förband). om du inte röjt vid 2-3 meters höjd, minska om så behövs stamantalet genom att i första hand röja bort klykträd och vargar.
6-7 meter 1400-1800 stammar per hektar (2,4-2,7 m förband). Röj bort klykträd och eventuella vargar samt röj för framtidsstammarna.
8-9 meter 1100-1400 stammar per hektar (2,7-3,0 m förband). Om du inte röjt vid 6-7 meters höjd och det behövs, röj bort klykträd och eventuella vargar samt röj för framtidsstammarna.
Senast korrigerad: 2016-11-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)