Hybridasp

Hybridaspen är "Nordens eucalyptus" och kan nå imponerande tillväxt på bördiga marker. Här kan du räkna på lönsamheten med hybridasp.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (1 st)

Janna Björk · 2021-01-14
Bra verktyg, vore perfekt om man kunde styra priser/ kostnader själv också (timmer, massaved, avverkningskostnader etc.)