Röja eller ej?

Lövskogen växer snabbt och ett beslut i det unga beståndet får konsekvenser. Se själv i exemplet.

Illustrationer Rose-Marie Rytter.

Utgångsläget

  • Ungt lovande bestånd
  • ca 4-5 m högt
  • ca 3,0 cm i diameter

Illustration Rose-Marie Rytter.

"Det här ser fint ut, över 6 000 stammar per hektar. Undrar om jag ska röja nu eller om det ska stå ett tag till för att dana kvalitén på stammarna?"

 

Du valde att röja skogen, ett bra beslut!

  • ca 4-5 m högt
  • ca 4,5 - 5 cm i diameter

Illustration Rose-Marie Rytter.

3 år senare

Träden har snabbt byggt ut kronorna i de öppningar röjningen skapade. De kvarvarande träden är av högre kvalitet och de har växt till sig ordentligt i diameter.

  • ca 7 m högt
  • ca 5 - 6 cm i diameter
  • ca 2 500 stammar/ha

Illustration Rose-Marie Rytter.

"Vad bra det blev efter röjningen. Men jag måste nog röja en gång till snart. Alens grönkrona har minskat snabbt."

Du valde att skjuta upp röjningen "ett tag"

Resultatet är några få dominerande träd med dålig kvalitet. Resterande har små kronor och dålig diametertillväxt.

  • ca 6,5 - 7 m högt
  • ca 4 cm i diameter

Illustration Rose-Marie Rytter.

"Hur kunde det gå så fel? Det var ju bara några år sedan jag var här och då såg det ju jättebra ut! Alen där är ju död."

Senast korrigerad: 2020-04-06
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Skogsägare · 2016-12-05
Letar efter information om vad man gör i läget där man köper en fastighet som inte är röjd och där det är ca 8-9 meter högt. Där träden har snöskador, är böjda, har böjda stammar, blandning mellan planerad 30-årig gran (som inte vuxit bra) och där löv ändå dominerar, framförallt björk.