När ska du röja i lövet?

Huvudstammarnas kronor visar när du ska röja. Grönkronan får aldrig bli mindre än 50 % av trädets höjd och i röjningsskedet bör man sträva efter att behålla åtminstone 60 % grönkrona.
Lämpligt att röja?
Bild: Stefan Örtenblad/SKOGENbild

Huvudstammar är de träd som för framtiden bedöms vara av stort värde för beståndet och kommer att stå kvar till föryngringshuggningen. Det är träd med god kvalitet, god tillväxt och som är jämnt utspridda över beståndet.

Ett tips är att röja före lövsprickningen så att träden får mer tid att bli stabila inför vintern.

Lämplig tidpunkt för röjning i löv. Illustration Rose-Marie Rytter.

Tumregler för när det är lämpligt att röja lövet. Se till att grönkronan inte blir för liten! Illustration Rose-Marie Rytter.

För tidig röjning

Stubb- och rotskottuppslag kan kräva upprepad röjning. Lågt stamantal ökar risken för viltskador. Lågt stamantal kan ge sämre kvalitet och ger mindre valfrihet i framtiden.

Rätt tid

Röjning i rätt tid ger både kvalitet, valfrihet i framtiden och bibehållen tillväxtkapacitet hos de kvarvarande träden.

För sen röjning

Träden förlorar i tillväxt. Dimensionsutvecklingen försenas. Träden kan bli instabila efter röjningen, med risk för bl.a. snöskador.

Olika trädslag kan behöva röjas på olika sätt

Läs mer om röjning i:

 

Senast korrigerad: 2022-02-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Skogsägare · 2016-12-05
Vad gör man då man är i "katastrof"-läget på hela sitt bestånd?