Gallringsmall för barr och löv

Hur hårt behöver du gallra? Testa med Skogsstyrelsens gallringsmallar för tall och gran, eller Skogforsks mallar för lövträdslagen.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (8 st)

Emmi · 2023-10-09

Jag saknar gallringsmallar för lägre björkbestånd. Många gånger är de björkbestånd jag är ute på runt B16-B20.

Svar från Skogskunskap · 2023-10-12

Hej Emmi,
Då är vår rekommendation att du går på B22-mallen, men glesar ut lite till. Det finns inga exakta gränser.

Bengt Magnusson · 2023-09-21
Svårt att se vilken bokstav som passar när man ligger emellan dem
Svar från Skogskunskap · 2023-09-26

Hej Bernt,
Hamnar du mitt emellan två bokstäver kan du ta del av tipsen från båda bokstäverna. 

Björn · 2022-08-27
Kan ni dela med er av formlerna som används i verktyget?
Svar från Skogskunskap · 2022-08-27

Hej Björn, I just detta verktyg är det inga avancerade formler utan avläsningar av var "pricken" i figurerna hamnar och därifrån utgår vi från de rekommendationer Skogsstyrelsens mallar eller forskarnas diagram för lövträd ger. Men vi har förstås ett nedskrivet underlag. Hör av dig direkt till mats.hannerz@silvinformation.se. / Skogskunskap

Erik · 2022-02-21
Eller i vars kvinnas telefon och dator*
Svar från Skogskunskap · 2022-02-21

Hej Erik, vi ska bättra oss men jag hoppas alla förstår hur vi menade :-). / Skogskunskap

Skogskunskap · 2017-12-11
Hej Ce, Du har rätt, bilden var inte rättvisande så nu är den utbytt.
Ce · 2017-12-10
Bilden på gallrad tallskog ovanför gallringsmallen ser inte kul ut. Stambasböj, snedplantering, vilket betyder att rotstockarna, den värdefullaste delen av trädet, apteras till massaved vid slutavverkningen medan de raka självföryngrade tallarna med timmerförutsättningar är gallringsavverkade eftersom låggallring förespråkas. Detta är gallringens stora fråga för maskinföraren, om timmervärdet kan räddas i planterad och älgbetad tall. Tyvärr föga uppmärksammat.
Skogskunskap · 2017-08-30
Hej Erik, nej, det är Skogsstyrelsens gallringsmallar i detta verktyg (för gran och tall). Men håll ut, INGVAR är på väg att bli ett webbverktyg. Snart på Skogskunskap - i var mans telefon och dator!
Erik · 2017-08-30
Är det samma funktion bakom som "Ingvar"?