Gallringsmall för barr och löv

Hur hårt behöver du gallra? Testa med Skogsstyrelsens gallringsmallar för tall och gran, eller Skogforsks mallar för lövträdslagen.

Kommentarer (2 st)

Erik · 2017-08-30
Är det samma funktion bakom som "Ingvar"?
Skogskunskap · 2017-08-30
Hej Erik, nej, det är Skogsstyrelsens gallringsmallar i detta verktyg (för gran och tall). Men håll ut, INGVAR är på väg att bli ett webbverktyg. Snart på Skogskunskap - i var mans telefon och dator!