Röjningsklockan

När bör du röja under året med hänsyn till insektsskador?

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (3 st)

Torbjörn Nilsson · 2019-02-13
Många (branschfolk) rekommenderar röjning (och gallring) av gran under vintern, p.g.a risken för spridning av granröta. D.v.s att denna spridningsrisk är mindre när det är varmt. Har hört på Skogspodden, och de varken röjer eller gallrar gran om det är varmare än 5 gader. Det stämmer ju inte alls med "klockan" som ni visar här. Vad är er kommentar till det?
Svar från Skogskunskap · 2019-02-13
Hej Torbjörn, Röjningsklockan visar när det är lämpligt och olämpligt att röja med hänsyn till insektsskador, dock ej svampskador. Det är riktigt att det är större risk för angrepp av rotröta vid plusgrader (över 5 grader), och i röjningsskogen kan det finnas risk i lite grövre granungskog. Läs mer om röjning och svampskador här: https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/roja/skador-i-rojningsskogen/rotrota-och-andra-svampskador/
Bo Servenius · 2018-03-08
Skall man följa den här klockan så blir det svårt att röja ett blandbestånd med gran, tall och löv som har hunnit bli älgsäkert. Vad är då viktigast?
Svar från Skogskunskap · 2018-03-08
Hej Bo, även om det är blandskog så finns ju risker för insektsangrepp och det är ju fortfarande möjligt att förlägga röjningen till de "insektssäkra" perioderna, trots att lagen inte säger något om tidpunkter. En variant är att kapa upp de grövre stambitarna i kortare sektioner som torkar snabbare. Eller varför inte plocka ut gagnvirke om beståndet är grovt? Men allt behöver ju inte plockas ut, det går ju fortfarande att lämna 5 kubikmeter grövre ved. Blandskogen bör väl också vara lite mer buffrad mot omfattande insektsskador, jämfört med en ren tall- eller granungskog.
Ture Claesson · 2017-06-22
Röjer man tall under 3m och friställer dom så kommer hjort och älg att ta det som smörgåsbord