Röjningsklockan

När bör du röja under året med hänsyn till insektsskador?

Kommentarer (2 st)

Ture Claesson · 2017-06-22
Röjer man tall under 3m och friställer dom så kommer hjort och älg att ta det som smörgåsbord
Bo Servenius · 2018-03-08
Skall man följa den här klockan så blir det svårt att röja ett blandbestånd med gran, tall och löv som har hunnit bli älgsäkert. Vad är då viktigast?
Svar från Skogskunskap · 2018-03-08
Hej Bo, även om det är blandskog så finns ju risker för insektsangrepp och det är ju fortfarande möjligt att förlägga röjningen till de "insektssäkra" perioderna, trots att lagen inte säger något om tidpunkter. En variant är att kapa upp de grövre stambitarna i kortare sektioner som torkar snabbare. Eller varför inte plocka ut gagnvirke om beståndet är grovt? Men allt behöver ju inte plockas ut, det går ju fortfarande att lämna 5 kubikmeter grövre ved. Blandskogen bör väl också vara lite mer buffrad mot omfattande insektsskador, jämfört med en ren tall- eller granungskog.