Röjning av övriga ädellövträd

Röjning i andra trädslag än ek, bok eller ask bör utgå från att gynna de individer med bra kvalitet. Krontaken bör hållas ganska täta i början. Ett underbestånd skuggar och kvistrensar huvudstammarna.
Blandskog
Bild: Mats Hannerz

Lönn

Lönnen självsår sig lätt och bildar då täta föryngringar. Dessa bör du glesa ut vid ca 1,5 meters höjd så att du får ett förband på ca 2 meter. Därefter blir lönnen alltmer ljuskrävande. Dåliga lönnar kan precis som ask och lind ersättas av nya stubbskott genom att röja ner de du inte vill ha. Eftersom lönnen "blöder" eller savar kraftigt efter beskärning bör denna göras under månaderna juli - september. Då läks såren bäst.

Lind

Linden är mångstammig i sitt växtsätt och därför skall du låta den stå tätt i början. På så sätt kan du få en kvistfri genomgående stam. Blir resultatet trots detta inte bra kan du röja ner den helt och i stället satsa på ett av de många stubbskott som bildas.

Fågelbär

Fågelbärsträdet växer snabbt i början och tål då att stå lite tätare. Därefter ökar kravet på ljus och beståndet måste glesas ut.

Senast korrigerad: 2016-10-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)