Skogsbränsle grunder

Kapitlet Skogsbränsle vänder sig i första hand till dig som är skogsägare och funderar på att sälja skogsbränsle. Här finns också information för dig som är entreprenör eller planeringsansvarig.
Skogseldat kraftvärmeverk i Kalmar
Bild: Mats Hannerz

Biobränslen står för en fjärdedel av all tillförd energi i vårt land, och Sverige har med råge nått upp till EU:s direktiv om andel förnybar energi år 2020 (se läget på Sveriges Miljömål). En viktig förklaring är den snabba omställningen från olja och kol till biobränslen i våra värmeverk. Mellan 1980 och 2008 skiftade bränsleförbrukningen för uppvärmning och nedkylning från 90 % olja till 90 % förnybar energi, där biobränsle står för en huvuddel (se artikel från Future Forests). Biobränslets andel ökar också snabbt i våra motorer, och i en nära framtid kommer vi kanske att flyga med biobränsle i tanken.

Dieselreklam_1200x675px.jpg

Den förnybara delen av fordonsbränslet uppgick år 2018 till 23 % (källa Energimyndigheten). Foto Mats Hannerz.

Detta kapitel har fokus på primära skogsbränslen

Biobränsle är ett stort och spretigt sortiment med det gemensamma att det är biologiskt material som kan brännas. En stor del av biobränslet i Sverige kommer från skogen, och en stor del av detta är i sin tur restprodukter från skogsindustrin (till exempel bark och spån från sågverken och restlutar från massaindustrin). I det här kapitlet fokuserar vi dock på så kallade primära skogsbränslen - skogsflis. Skogsflis från grenar och toppar (grot) räknas numera som ett tredje sortiment vid sidan av timmer och massaved.

I kapitlet tar vi kortfattat upp:

Vill du fördjupa dig har vi också samlat några lästips. Dessutom kan du se några filmer som visar hur det går till i praktiken.

2008-02-13-grot-Knivsta_1200x675px.jpg

Grot (grenar och toppar), det viktigaste primära skogsbränslesortimentet. Foto Mats Hannerz.

Senast korrigerad: 2020-02-22
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)