Vad är skogsbränsle?

Skogsbränsle är biprodukter från avverkning och industri som används för energiproduktion. Det kan till exempel vara grot (grenar och toppar), rötved, klena träd, spån och bark.
Primärt skogsbränsle, grot från gran. Foto: Björn Svensson/Skogenbild.

Skogsbränsle är en form av trädbränsle, det vill säga bränslen av träd eller delar av träd som inte genomgått någon kemisk process. Trädbränslen i sin tur är en undergrupp av biobränslen, det vill säga bränslen som utgörs av organiskt material. 

Skogsbränsle är den största av tre fraktioner i gruppen trädbränsle och kategoriseras i två klasser: primära och sekundära skogsbränslen. Primära skogsbränslen är biprodukter från avverkningsarbete (främst grot, klena träd och rötskadad rundved) och sekundära skogsbränslen är biprodukter från industrin (främst spån och bark).

Den andra fraktionen i gruppen trädbränsle är energiskogsbränsle som är bränsle från snabbväxande träd och buskar. I Sverige odlas främst olika arter av Salix, men också hybridasp och poppel.

Den tredje fraktionen är returträ och dit hör emballage, formvirke, rivningsvirke och spill från byggindustrin.

Figuren nedan visar vilka typer av bränsle som ingår i gruppen trädbränslen.

tradbransle_1748px.png

Illustrationen är hämtad från en rapport från SLU (2023): Uttag av grot som skogsbränsle

 

Senast korrigerad: 2023-10-31
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Cecilia Malmström · 2023-12-13
Hej. Jag gillade informationen väldigt mycket och nu ska jag dela med mina elever och plåga dem lite till!!! 😁😁😁