Skogsvård och ekonomi

En aktiv skogsvård ökar skogens tillväxt och värde. Här kan du själv se hur du kan påverka tillväxten och ekonomin med olika skogsvårdsåtgärder.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (1 st)

Monika · 2021-11-17
Det vore jättebra om de inlagda värdena syns på rapporten
Svar från Skogskunskap · 2021-11-17
Hej Monika, bra kommentar. Vi har övervägt det på detta och flera andra verktyg. Samtidigt måste vi ta hänsyn till att inte ha för mycket information på svarssidan eftersom verktyget ska vara lätt att använda i mobilen också. Men vi tar upp frågan igen. / Skogskunskap