Sätt plantan rätt

Ange risken för torka, markfuktighet och jordtextur så får du tips om bästa planteringspunkt i markberedningsspåret.

Kommentarer (1 st)

2020-05-12
Det här var det mest meningslösa jag nånsin sett. Skriv in dina förhållanden så visar vi en bild helt utan förklarande text.
Svar från Skogskunskap · 2020-05-12
Bilderna visar vilka plantor som sitter optimalt, är tveksamma eller inte godkända. Grundregeln är: Sätt plantan djupt, högt upp i torvan och långt från annan vegetation. Avståndet till obearbetad mark skall vara minst 2 dm. På normal, frisk mark - plantera högt upp i torvan. På torra marker med risk för torka - plantera längre ned. På sidan https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/plantering/ratt-planeringspunkt/ finns mer information om rätt planteringspunkt. / Skogskunskap