Sätt plantan rätt

Ange risken för torka, markfuktighet och jordtextur så får du tips om bästa planteringspunkt i markberedningsspåret.

Kommentarer (2 st)

2020-05-12
Det här var det mest meningslösa jag nånsin sett. Skriv in dina förhållanden så visar vi en bild helt utan förklarande text.
Svar från Skogskunskap · 2020-05-12
Bilderna visar vilka plantor som sitter optimalt, är tveksamma eller inte godkända. Grundregeln är: Sätt plantan djupt, högt upp i torvan och långt från annan vegetation. Avståndet till obearbetad mark skall vara minst 2 dm. På normal, frisk mark - plantera högt upp i torvan. På torra marker med risk för torka - plantera längre ned. På sidan https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/foryngra/plantering/ratt-planeringspunkt/ finns mer information om rätt planteringspunkt. / Skogskunskap
Anders Fältman · 2021-05-21
Jättebra, men var får jag all instruktion i terrängen! Meddela mig I min närhet!
Svar från Skogskunskap · 2021-05-22
Hej Anders, kan hålla med, drömmen vore att kunna rikta mobilkameran mot sin skog och få ett svar via AI exakt vad som borde göras. Vi är inte där än, men kanske i en hyggligt nära framtid, nu när vi har så mycket precis information via laserskanning, marktäckedata etc. Tills vidare är det väl bara att fortsätta tänka lokalt, lära sig mer via våra filmer och informationssidor, och prata med andra som kan områdets egenskaper. Det råd som gäller i Kalmar län behöver inte gälla i Halland eller Västmanland. / Hälsningar Skogskunskap